fbpx

Zysk/strata z lat ubiegłych

Wynik lat ubiegłych (zwany też błędem podstawowym) 🧐

W pytaniach dotyczących Zamknięcia roku w księgach często pojawiał się temat jak rozstrzygnąć czy dany koszty/przychód należy ująć w wyniku roku bieżącego czy też jako zysk/stratę z lat ubiegłych.
Dlatego przypominam dziś to zagadnienie 📘

Załóżmy, że w danym roku stwierdzimy, że latach ubiegłych popełniliśmy błąd 😱, który uznamy za istotny i błąd ten ma wpływ na wynik finansowy, np. pominięta została faktura kosztowa na znaczną kwotę.

W takim przypadku zamiast na konto 4/5 i 490 kwotę wpływającą na wynik finansowy a dotyczącą lat ubiegłych ujmujemy na koncie np. 825 Zysk/strata z lat ubiegłych.

Na koniec roku ujmiemy saldo tego konta w odp. pozycji pasywów (o tej samej nazwie) ŁĄCZNIE z kwotami zysków/strat z lat ubiegłych (czyli niepodzielonych zysków lub niepokrytych strat z lat ubiegłych) – per saldo 😎😎😎.

Jeśli w danym roku osiągnęliśmy zysk, to w pierwszej kolejności podejmując uchwałę o jego wykorzystaniu, należy pokryć straty z lat ubiegłych.

Warto tego rodzaju operacje (tj. błędy lat ub.) ujmować na osobnym koncie w stosunku np. do niepokrytych strat z lat ubiegłych, aby nie pomylić 🥺 tych operacji.

Jeśli osiągnięty w danym roku zysk nie pozwoli na pokrycie całej kwoty strat (w tym straty wynikającej z błędu popełnionego w latach ubiegłych), wówczas resztę należy pokryć zyskami osiągniętymi w kolejnych latach.

Popełniony błąd należy traktować tak jak nierozliczony wynik z lat ubiegłych.
A co w przypadku gdy błąd ten stanowi przychód (saldo Ma)⁉️
Wówczas możemy go podzielić, czyli zarówno przeznaczyć na kapitał zapasowy, jak i wypłacić w postaci dywidendy 💴💷💶

I jeszcze uwaga – kiedy błąd/koszt/przychód dotyczący lat ubiegłych jest istotny❓

Wtedy gdy jego pominięcie wpływa na decyzję użytkowników naszego sprawozdania finansowego.

Takim użytkownikiem może być udziałowiec, akcjonariusz, bank, itd.
Czyli gdyby sprawozdanie nie zawierało błędu, to użytkownik podjąłby inną decyzję, np. bank nie udzieliłby naszej spółce kredytu.

W przypadku błędów nieistotnych, ich skutki ujmuje się w księgach roku bieżącego, chyba, że sprawozdanie za rok poprzedni możemy jeszcze skorygować.

Powyższe zasady dotyczą oczywiście kwestii ujęcia w księgach rachunkowych a nie dla celów rozliczenia podatku dochodowego 😔

Zostaw swój komentarz 👇👇👇👇👇👇

2 komentarze do wpisu „Zysk/strata z lat ubiegłych”

  1. Dzień dobry,
    Pani Karolino chciałam zapytać o zysk z lat ubiegłych czy jeżeli spółka osiągnęła zysk w 2019 a w połowie roku 2020 go podzieliła przeznaczając go na kapitał zapasowy to czy w bilansie na koniec 2020 wykazujemy ten podzielony zysk w wierszu zysk z lat ubiegłych i w wierszu podział zysku w trakcie roku obrotowego czy po prostu wykazujemy go dodając do kapitału zapasowego?

    Odpowiedz
    • Jeśli został przekazany na kapitał zapasowy, to w bilansie należy wykazać go właśnie w tej pozycji-kapitału zapasowego.

      Odpowiedz

Dodaj komentarz