fbpx

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Dzisiaj temat dość nietypowy i nieczęsto spotykany, ale… jeśli się pojawia, to wraz z nim nierzadko wątpliwości 🧐

Dlaczego ?

  1. Czy stanowi zaliczkę wartość netto otrzymanej faktury zaliczkowej, w sytuacji gdy jeszcze jej nie wpłaciliśmy ?? 🤔
  2. Czy zaliczka wpłacona w walucie obcej podlega wycenie bilansowej? 😟😟😟

Odpowiedź na pytanie nr 2 znajdujemy wprost w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 11 Środki trwałe.

Otóż w pkt. 6.18 standardu wyraźnie wskazano, że nie dokonuje się ich przeliczenia ani na dzień bilansowy ani na moment przeprowadzania transakcji zakupu. Oznacza to, że w momencie gdy zaliczka sfinansuje faktyczny zakup (materiałów, usług czy innych wydatków na budowę środków trwałych) jej wartość wyrażoną w PLN przeniesiemy z konta zaliczek (np. konta 240) na konto „środki trwałe w budowie”, np. 080 ➡️➡️➡️

Z kolei, jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to uwzględniając zasadę wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną, samo wystawienie faktury, nie potwierdzające ŻADNEJ operacji, nie podlega ujęciu w księgach 🤔.

Natomiast jeśli wartość tej faktury zostanie uznana za nieistotną, to nie będzie również istotne, czy zostanie ona ujęta w księgach roku jej wystawienia, czy dopiero w roku dokonania wpłaty💪 Z drugiej strony, jeśli zawarliśmy umowę z dostawcą, w której zobowiązaliśmy dokonać wpłaty i na tej podstawie wystawiono fakturę zaliczkową (z terminem płatności), to takie zobowiązanie powinno zostać ujęte w księgach 😅. Ale tutaj ponownie pozostaje do rozważenia kwestia istotności 😱Ale co w takim przypadku z ujęciem po stronie Wn? 🆘

Nie znajdziemy przepisu, który regulowałby tę kwestię. Pozostaje więc uregulowanie jej w Polityce Rachunkowości 📙Moim zdaniem trudno traktować wartość netto tej faktury jako zaliczkę na poczet środków trwałych w budowie, więc wykazałabym ją np. w pozostałych należnościach albo w rozliczeniach międzyokresowych, w zależności od przyjętej zasady 👍

A co Ty o tym myślisz?

Czekam na komentarze 😎

Dodaj komentarz