fbpx

Zaliczki na poczet dostaw i usług

Zaliczki na poczet dostaw i usług

Pozycja ta została przed kilku laty znowelizowana, dodano w jej treści słowo „usług” 🤨

Wydaje się, że kłóci się to nieco z pojęciem zapasów, ponieważ w wyniku wykonanej usługi niekoniecznie powstanie pozycja np. wyrobów gotowych 🤔🤔🤔

Istotne jest, że wpłacona przez nas zaliczka ma służyć działalności operacyjnej, bowiem wpłaty na poczet np. środków trwałych wykazuje się w aktywach trwałych 🏠🏗⛩

A co w przypadku gdy otrzymaliśmy fakturę zaliczkową z terminem płatności, ale samej zaliczki jeszcze nie wpłaciliśmy ❓

Uwzględniając zasadę wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną takiej faktury nie powinniśmy w ogóle zaksięgować 😱

Nie dokumentuje ona bowiem żadnej operacji a jedynie przyszła transakcję-wpłatę 🕒🕒🕒

A jak wykazać nadpłaty wszelkiego rodzaju na rzecz naszych dostawców❓❓❓

Nie będą one ani zaliczkami ani nie pomniejszą naszych zobowiązań (chyba, że zostaną zaliczone na poczet spłaty zobowiązania wobec tego samego kontrahenta).

Wykażemy je po prostu w pozycji należności 🤭🤭🤭

Pamiętajmy, że nadpłaty naszych zobowiązań to nasze należności a nadpłaty naszych klientów to w naszych księgach – zobowiązania.

W bilansie wykazujemy je w tzw. szyku rozwartym, czyli nie kompensujemy z pozycjami należności czy zobowiązań wobec innych kontrahentów.

Jest to często popełnianych błąd 😰😰😰

Jeśli natomiast prawdopodobieństwo odzyskania nadpłaconych przez nas kwot jest niskie 🔽🔽🔽, konieczne może być objęcie ich odpisem aktualizującym.

To samo dotyczy zagrożonych zaliczek, które wpłaciliśmy naszym dostawcom ↘️↘️↘️

Pamiętajmy, że wszystkie pozycje aktywów powinny być analizowane pod względem spełniania przez nie definicji aktywów, która sprowadza się w skrócie do ustalenia czy dana pozycja przeniesie (z dużą dozą prawdopodobieństwa) korzyści EKONOMICZNIE 💰💰💰naszej jednostce.

Czekam na Twój komentarz 👇👇👇👇👇👇

Dodaj komentarz