fbpx

Wyznaczanie celów zawodowych – cz. 2

Czy znasz metodę S.M.A.R.T wyznaczania celów, także zawodowych❓

1️⃣ Skonkretyzowany (ang. Specific) – Cel powinien być jednoznaczny, uniemożliwiający różne jego interpretacje, ułatwiający określenie czy został osiągnięty, np. awans na stanowisko głównego księgowego w firmie zatrudniających min. 200 osób i o przychodach pow. 100 mln zł.

2️⃣Mierzalny (ang. Measurable) – sformułowany, by można było ocenić czy został zrealizowany w całości lub w części, np. uzyskanie awansu na stanowisko GK (jak wyżej) lub wzrost zarobków do 12.000 zł brutto miesięcznie.

3️⃣Osiągalny (ang. Achievable) – cel powinien być w zasięgu osoby, która go wyznacza, ponieważ zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym demotywuje, np. uzyskanie pracy na wysokim stanowisku w międzynarodowym koncernie może wydawać się nieosiągalne osobie po studiach,

4️⃣ Istotny (ang. Relevant) – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, wartościowy, godny wysiłku dla realizującego, tak aby danej osobie chciało się zmobilizować do uczestniczenia w szkoleniach czy do wcześniejszego wstawania i rezygnacji z innych zajęć,

5️⃣ Określony w czasie (ang. Time-bound) – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć, w przeciwnym razie możemy go odsuwać i rozciągać w czasie, nawet nigdy nie osiągając.

A jakie są Twoje cele zawodowe 👇👇👇

Dodaj komentarz