fbpx

Tarcza antykryzysowa – ulgi w opłacaniu składek ZUS

Dziś post, który ma za cel uporządkowanie ulg we wpłatach składek ZUS za marzec, kwiecień i maj b.r.


Zgodnie z art. 31zo na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych ✅, zwalnia się z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 ⚠️


Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki wyłącznie na własne ⚠️ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 🔍, jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. ⚠️i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu ✅, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r. (czyli trzykrotności kwoty 5227 zł❎).


W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej ❗️podstawy wymiaru tych składek.Przepis stosuje się odpowiednio do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, itp. i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana ⚠️kwota.

Art. 31zq. wskazuje na obowiązek ❗️przesyłania deklaracji ZUS pomimo zwolnienia z wpłacania składek, oczywiście o ile płatnik jest zobowiązany do ich przekazywania.
ZUS zwalnia z obowiązku opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni ✅od dnia przesłania deklaracji za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek (czyli zwykle w ciągu 30 dni od przesłania deklaracji za miesiąc maj b.r.), a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.


Natomiast warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania składek, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.⚠️, chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.
Zgodnie z art. 31zs. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, dla celów ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, składki zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.✅


Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych ✅.

Natomiast art. 31zx wskazuje, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych ✅.

👇👇👇👇👇

4 komentarze do wpisu „Tarcza antykryzysowa – ulgi w opłacaniu składek ZUS”

 1. Dzień dobry,
  mam tylko dylemat czy ” na wniosek płatnika” to oznacza również , że ja jako upoważniona do roli płatnika w ZUS mogę wysłać w imieniu firm wniosek o zwolnienie ze składek poprzez platformę e-Pue podpisując swoim profilem zaufanym?

  Z góry dziękuję za informację i pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Jeśli została Pani upoważniona do jego reprezentowania, to uważam, że tak, ale kwestie techniczne raczej wyjaśniałabym w ZUS.

   Odpowiedz
 2. Mam dylemat jeśli chodzi o zwolnienie że składek ZUS. W stowarzyszeniu na dzień 29 lutego br. było zatrudnionych 9 osób, a od 1 marca jest zatrudnionych 12 osób. Jak jest w tym przypadku ze zwolnieniem że składek ZUS?

  Odpowiedz
  • Proponuję sprawdzić wyjaśnienia ZUS w tej sprawie, ale bezpośrednio z przepisu wynika, że istotne jest zatrudnienie na koniec lutego.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz