fbpx

Tarcza antykryzysowa cz. 4. zatwierdzanie sprawozdań

Art. 15zzzr specustawy:
Oświadczenie woli członka organu osoby prawnej innej niż Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, może zostać złożone w formie dokumentowej, a posiedzenia organów osób prawnych odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 📲bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów 🙎‍♂️🙍‍♀️.

Do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, bez względu na odmienne zastrzeżenie ustawy lub czynności prawnej.

Oznacza to, że zgromadzenie wspólników spółki może się odbyć w innej formie niż tradycyjna, np. za pośrednictwem internetu 💻, w dodatku bez jednoczesnej obecności wszystkich osób.

Można z tego wywnioskować, że zgromadzenie takie może odbyć się np. w postaci kilku spotkań z poszczególnymi wspólnikami lub ich grupami 🙎‍♂️🙍‍♀️🙎‍♂️🙍‍♀️, podczas których wyrażą oni wolę głosowania za określoną uchwałą, np. odczytując jej postanowienia i potwierdzając swoją zgodę 👍.

Spotkania takie powinny być nagrywane 💽 (dla celów dowodowych).

Nie ma więc konieczności odkładania zatwierdzenia sprawozdania na czas po za kończeniu epidemii 👇👇👇

Dodaj komentarz