fbpx

Środki trwałe w budowie – cz. 1

Środki trwałe w budowie (ŚTwB) – jak je prawidłowo wyceniać?

1. Po pierwsze należy prawidłowo ustalić moment, w którym pewne koszty zaczniemy zaliczać do ŚTwB.
I tym momentem jest podjęcie decyzji o inwestycji. Ważny on będzie z punktu widzenia tworzenia dokumentacji projektowej, ewentualnych badań geodezyjnych czy geologicznych gruntu pod budowę, nakładów na jego oczyszczenie itp. Jeśli poniesiemy tego rodzaju wydatki jeszcze przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu budowy, chociażby po to aby zorientować się czy jest ona wykonalna i ekonomicznie opłacalna, ich wartość zaliczymy do kosztów bieżących a nie nakładów na ŚTwB.
Dlatego zaleca się aby udokumentować moment podjęcia decyzji.

2. Po drugie, aby prawidłowo dokonać kwalifikacji wydatków do ŚTwB należy zidentyfikować ich ścisły związek z tworzonymi środkami trwałymi.
Dość oczywiste jest, że nakłady bezpośrednie, jak zużyte materiały budowlane czy instalacyjne czy też nabyte usługi montażowe zwiększą wartość tej pozycji. Nakłady na przygotowanie budowy, jak chociażby demontaż czy wyburzenie znajdujących się tam obiektów, koszty magazynowania czy ubezpieczenia materiałów budowlanych składowanych na placu budowy, czy nakłady na przygotowanie w odpowiednich procesach produkcyjnych (np. suszenie), jak również opłaty administracyjne za pozwolenia na budowę czy uzyskanie decyzji środowiskowych, cło, akcyza czy podatek VAT nie podlegający odliczeniu, itp. to również typowe elementy ŚTwB.

3. Po trzecie należy również zidentyfikować koszty finansowania zewnętrznego nakładów na ŚTwB. 
A o tym w części drugiej ➡️➡️➡️

Dodaj komentarz