fbpx

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu dotacji 💰 na zakup lub wytworzenie środków trwałych 🏣 i WNiP

Dotacja na podlegające amortyzacji środki trwałe i WNiP NIE stanowi przychodu w roku jej otrzymania.

Jej wartość (zwykle w momencie wpływu 🚣‍♀️) ujmujemy na koncie w zespole „8” i w bilansie w pozycji Innych rozliczeń międzyokresowych 📆

Wygląda to następująco:
Wartość dotacji ujmujemy np. na koncie 840 Rozliczenie dotacji na zakup ŚT.
Następnie ustalamy jaka część nakładów została sfinansowana dotacją 💰

W momencie przyjęcia do użytkowania środka trwałego 🏗 
i rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych ustalamy jaka część miesięcznych kosztów amortyzacji stanowią 😎odpisy od tej części ŚT, która został sfinansowana dotacją 💰

Ta część amortyzacji NIE będzie stanowiła kosztu podatkowego, ale jednocześnie tę samą kwotę przeniesiemy z konta rozliczeń m/o, czyli 840, na konto pozostałych przychodów operacyjnych, np. 762 ppo Nie stanowiące przychodów podatkowych.

Załóżmy, że wartość ŚT 🕌 wynosi 400.000 zł, z tego 40% sfinansowano dotacją, czyli 160.000 zł.

Wpływ dotacji 💲 ujmujemy więc 160.000 zł Wn 130 Ma 840.

Zakładając stawkę amortyzacyjną 10% rocznie, ustalamy roczną kwotę amortyzacji równą 40.000 zł.
Z tej kwoty 49%, czyli 16.000 zł będzie stanowić kwotę amortyzacji NKUP.

Tę samą kwotę przenosimy z konta 840 po stronie Wn na konto 762 po stronie Ma.

Wydaje się to dość proste, ale co zrobić w przypadku gdy dotacja wpływa już po przyjęciu środka trwałego❓

Czasem następuje to znacznie później, nawet w kolejnym roku obrotowym. Jak więc to rozliczyć❓

O tym w następnym poście 🧐🧐🧐

Zostaw swój komentarz 👇👇👇

Dodaj komentarz