fbpx

Rozliczenia międzyokresowe jako “Rezerwy” na zwykłą działalność operacyjną

W przypadku gdy w działalności operacyjnej 🏗 występują pewne szacunki co do przyszłych kosztów, które jednak wynikają z bieżącej działalności, tworzy się Rozliczenia międzyokresowe (bierne).
W celu ujęcia takiego szacunku po stronie Ma zwykle korzystamy z konta 650 lub innego w zespole “6”.

Przypomnijmy, że rezerwy na pozostałą działalność operacyjną, czyli rezerwy na wszelkiego rodzaju straty, wypłatę odszkodowań 🆘, odsetek od nich czy kar ⚠️ wszelkiego rodzaju ujmowane są w zespole “8” jako rezerwy.

Jakie to koszty, których kwoty lub termin poniesienia nie jest znany❓Główne pozycje to wypłaty odpraw emerytalnych 🤶i nagród jubileuszowych 🎁 pracownikom, wynagrodzenia za czas niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych 🏄‍♀️ oraz wykonanie napraw gwarancyjnych👩‍🔧👨‍🔧.

Nie jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć czy i który pracownik dotrwa do emerytury czy osiągnięty przez niego staż będzie zobowiązywał nas do wypłaty nagrody jubileuszowej oraz czy nasz produkt się zepsuje.
Do szacowania rezerw często wykorzystuje się metody aktuarialne, które opierają się na oszacowaniu przeciętnego dalszego trwania życia 🧙‍♀️🧙‍♂️ oraz na rotacji pracowników w danej firmie 🔄. Nie oznacza to jednak, że sami nie możemy dokonać takiego szacunku, zwłaszcza jeżeli ewentualny błąd w obliczeniach albo całość rezerwy mieści się w przyjętej przez nas istotności 🧐 .

✅ Przykładowe oszacowanie rezerw znajdziesz tutaj:

Przykład oszacowania rezerwy w arkuszu Excela

A jak zaksięgować tego rodzaju rozliczenia międzyokresowe, po co to w ogóle robić i jak wykazać w bilansie❓

Konieczność tworzenie rezerw i rozliczeń międzyokresowych wynika z zasady współmierności przychodów i kosztów. Nie możemy bowiem obciążać przyszłych lat kosztami, które zostały niejako wygenerowane w roku bieżącym ⛔️.

Jeśli bowiem sprzedamy milion sztuk wyrobów w roku 2020 i udzielimy gwarancji dwuletniej, to koszty ewentualnych napraw czy wymiany towaru 🚘 na nowy pojawią się w ciągu właśnie tych dwóch lat 🧐.

Na podstawie danych historycznych 🗞 możemy ustalić jaki odsetek produkowanych przez nas wyrobów wymaga naprawy a jaki wymiany i jaki koszt się z tym wiąże. Na tę oszacowaną kwotę tworzymy właśnie “rezerwę”.Podobnie w przypadku rezerw na odprawy emerytalne czy nagrody jubileuszowe lub wynagrodzenia urlopowe ⛵️ .

W momencie zatrudnienia pracownika rozpoczyna się wypracowanie przez niego prawa do tych świadczeń, więc cały okres (np. 20 lat do emerytury🤶, 5 lat do nagrody 🎁 itd.) powinien być obciążony równomiernie kosztami a nie wyłącznie rok, w którym ostatecznie dokonana zostanie wypłata💷.Jeśli pracownik, w szczególności produkcyjny, nie wykorzystał do końca roku swojego urlopu🏄‍♀️, to oznacza, że w przyszłym roku nie będzie go w pracy i w tym czasie nie będzie produkował. Gdyby nie tworzyć “rezerwy”, koszt tego “przestoju” obciążyłby kolejny rok a nie ten, na który ten urlop ⛵️ przypada.

Jeżeli prowadzimy ewidencję kosztów w zespole “5”, to zapis księgowy wygląda tak 🔎:
Wn 5XX (odpowiednia piątka w zależności od tego czy mamy do czynienia z kosztami wytworzenia wyrobów, kosztami sprzedaży czy ogólnego zarządu) Ma 650 💾 .

Jeśli prowadzimy ewidencję wyłącznie w zespole “4”, to KSR6 wskazuje aby ująć je: Wn 490 Ma 650, gdzie saldo konta 490 będzie oczywiście stanowić zmianę stanu produktów 💾 .

Podobnie jak saldo konta 840 Rezerwy, saldo konta Rozliczeń międzyokresowych 650 wykazujemy w pozycji bilansu Rezerwy, z podziałem na krótko – i długoterminowe (przewidywane do rozliczenia w okresie do lub pow. 1 roku od dnia bilansowego).

⬇️ ⬇️ ⬇️

Dodaj komentarz