fbpx

Rezerwy na straty – kiedy je tworzyć

Dzisiaj kilka słów o tworzeniu rezerw 🤔Niestety niestabilna sytuacja gospodarcza może spowodować konieczność ich wprowadzenia do ksiąg, więc warto wiedzieć jak to zrobić.


Zgodnie z art. 35d ustęp 1 UoR Rezerwy tworzy się na: 1️⃣ pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

Jeśli nie można oszacować rezerwy (brak podstaw do ustalenia jej wysokości), to należy ujawnić w informacji dodatkowej w formie opisowej zagadnienie, które, według nas, może doprowadzić do wypływu środków pieniężnych.

Oczywiście jeśli jest to zdarzenie przeszłe a jego skutki pojawią się w przyszłości, czyli nie powstały jeszcze w danym roku ⚠️
W szczególności tworzy się je na straty ➖ z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego ⚖️.

Rezerwy zalicza się zasadniczo do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych 💵, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwę na straty”ogólnooperacyjne” tworzymy więc np.
Wn 761 pko Ma 840 rezerwy a na straty finansowe:
Wn 751 koszty finansowe Ma 840 rezerwy.

Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza ⤵️ rezerwę, czyli zapis księgowy będzie Wn 840 Ma 249 pozostałe zobowiązania.

Na przykład: tworzyliśmy rezerwę na koszty odszkodowania za błędy 🧐 w wykonaniu usługi na rzecz naszego kontrahenta, który wystąpił przeciwko naszej firmie do sądu (uznajemy, że jego roszczenia są lub prawdopodobnie są uzasadnione) a następnie przegraliśmy proces sądowy i jesteśmy zobowiązani do zapłaty odszkodowania.W takim przypadku należy przenieść rezerwę na konto zobowiązań, jak podano powyżej ⏫.

Niewykorzystane rezerwy 🔄, wobec zmniejszenia ↘️ lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają ↗️na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne📌.

W powyższym przykładzie wygrana w sądzie ⚖️i brak konieczności wypłaty odszkodowania spowoduje rozwiązanie rezerwy
Wn 840 Ma 760 (ppo). Jeśli rezerwa okaże się za niska, to różnicę doksięgujemy Wn 761 Ma 840 a jeśli za wysoka, to nadwyżkę rozwiążemy Wn 840 Ma 760.

Co ważne, rezerwy tworzymy jeśli prawdopodobieństwo wypływu środków pieniężnych jest większe ✅ niż prawdopodobieństwo nie wystąpienia tego wypływu (w skrócie jest wyższe niż 50%).

W kolejnym poście na temat rozliczeń międzyokresowych, czyli swoistych rezerw na działalność operacyjną.
👇👇👇👇👇

Dodaj komentarz