fbpx

Regulamin kursu

  1. Kurs prowadzony jest w formie online, przy pomocy systemu WebToLearn.
  2. Każdy użytkownik otrzymuje indywidualny dostęp do systemu.
  3. Kurs trwa 7 miesięcy (kurs zasadniczy: listopad 2019 – maj 2020) plus zestaw powtórek. Dostęp do materiałów kursanci otrzymują do dnia 31.12.2020 roku.
  4. W każdym miesiącu udostępniane jest 6 kolejnych lekcji, tj. w kursie zasadniczym 42 lekcje oraz ponad 20 lekcji powtórkowych na poziomie samodzielnego księgowego, dostępnych od razu po zakupie.
  5. Cena za kurs jest zróżnicowana w zależności od wybranej opcji płatności. W przypadku opłat ratalnych cena kursu wynosi 3900 zł i jest płatna w 3 ratach miesięcznych po 1300 zł, do dnia 26 listopada, 30 grudnia oraz 30 stycznia 2020. W przypadku opłaty jednorazowej wynosi 3300 zł i jest płatna do 26 listopada 2019 roku.
  6. W przypadku płatności na raty, wpłata raty stanowi wykup dostępu do kursu na okres 1 miesiąca. Po zapłaceniu trzeciej, ostatniej raty użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich materiałów do końca 2020 roku.
  7. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z kursu z końcem miesiąca grudnia b.r. pod warunkiem zgłoszenia tej rezygnacji na adres e-mail w tym terminie: doradcaksiegowego@gmail.com. W takim przypadku, zawracana jest opłata za kurs po potrąceniu 14% wartości kursu, czyli 460 zł.
  8. Podane kwoty są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT naliczony wg stawki 23%. Podczas dokonywania zakupu jest możliwość uzyskania faktury VAT.
  9. Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu należy wykonać zadania końcowe oraz odbyć, z wynikiem pozytywnym, rozmowę egzaminacyjną (online). Najlepsi, najaktywniejsi kursanci otrzymają ponadto  indywidualną rekomendację, jak również potwierdzenia kwalifikacji na portalu LinkedIn. Wyboru tych osób dokona prowadząca kurs.

Dołącz do mnie w mediach społecznościowych