Regulamin kursu

  1. Kurs prowadzony jest w formie online, przy pomocy systemu WebToLearn.
  2. Każdy użytkownik otrzymuje indywidualny dostęp do systemu.
  3. Kurs trwa 7 miesięcy (kurs zasadniczy: listopad 2019 – maj 2020) plus zestaw powtórek. Dostęp do materiałów kursanci otrzymują do dnia 31.12.2020 roku.
  4. W każdym miesiącu udostępniane jest 6 kolejnych lekcji (w okresie letnim 12 lekcji powtórkowych, w kursie zasadniczym 42 lekcje, łącznie 54 lekcje w ciągu 9 miesięcy).
  5. Cena za kurs jest zróżnicowana w zależności od wybranej opcji płatności. W przypadku opłat ratalnych cena kursu wynosi 3900 zł i jest płatna w 3 ratach miesięcznych po 1300 zł, do dnia 26 listopada, 30 grudnia oraz 30 stycznia 2020. W przypadku opłaty jednorazowej wynosi 3300 zł i jest płatna do 26 listopada 2019 roku.
  6. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z kursu z końcem miesiąca grudnia b.r. pod warunkiem zgłoszenia tej rezygnacji na adres e-mail w tym terminie: doradcaksiegowego@gmail.com. W takim przypadku, zawracana jest opłata za kurs po potrąceniu 14% wartości kursu, czyli 460 zł.
  7. Podane kwoty są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT naliczony wg stawki 23%. Podczas dokonywania zakupu jest możliwość uzyskania faktury VAT.

Dołącz do mnie w mediach społecznościowych