fbpx

Przegląd stawek amortyzacyjnych w naszej firmie.

Zgodne z UoR jednostka jest zobowiązania okresowo przeglądać stawki amortyzacyjne. Ustawa nie określa jak często, ponieważ zależy to od wielu czynników 👁‍🗨.
Jakie to czynniki❓


1️⃣ Na przykład zmiany na rynku – to jak długo będziemy wykorzystywać daną maszynę 🏗 do produkcji określonych wyrobów może zależeć od zmian technologii ich wytwarzania, w tym opłacalności oraz od postępu technicznego.
2️⃣ Drugim istotnym czynnikiem są warunki w jakich pracuje dane urządzenie – np. na 3 zmiany, w warunkach szkodliwych, np. pod wpływem wilgoci, wysokiej 😓 czy niskiej 🥶 temperatury.
3️⃣ Kolejny czynnik to liczba wykonywanych przeglądów okresowych i remontów 👨‍🔧👩‍🔧, które mogą wydłużyć (a ich brak skrócić) okres użytkowania.


W zmieniającej się sytuacji rynkowej zmiany w okresie użytkowania mogą zachodzić dynamicznie i wówczas taka ocena powinna być dokonywana co roku 🕵️‍♀️.


Jakie są konsekwencje stwierdzenia, że przyjęty początkowo (lub podczas ostatniej weryfikacji stawek) przewidywany okres użytkowania↪️ danego środka trwałego różni się od ustalonego podczas weryfikacji❓
Jeśli jest to tylko zmiana szacunku ⚠️ wynikająca np. z większej liczby informacji uzyskanych na temat użytkowania urządzenia to będzie skutkować zmianą stawki od początku kolejnego roku ✅.
Czyli jeżeli przyjmując środek trwały z dniem 30 kwietnia 2019 roku zakładaliśmy 10-letni okres używania składnika, to stawka wynosiła 10% rocznie.


Podczas weryfikacji stawki na koniec roku 2019 okazało się, że środek trwały jest używany mniej intensywnie niż zakładano pierwotnie i przewiduje się, że będzie wykorzystywany jeszcze przez 14 lat ⌛️.
Wówczas wartość netto na koniec 2019 dzielimy przez 14 lat i tak otrzymaną kwotę roczną dzielimy przez wartość brutto otrzymując nową stawkę amortyzacyjną ☑️.
Przykład – maszyna kosztowała 120.000 zł, przyjęta 30 kwietnia, amortyzacja od maja 2019 roku 10% rocznie.
Amortyzacja za 2019 rok to 120.000 / 10 lat / 12 miesięcy x 8 miesięcy = 8.000 zł.
Wartość netto na 31.12.2019 roku to 112.000 zł.Tę kwotę dzielimy przez 14 lat (nowy okres użytkowania) – nowa kwota amortyzacji rocznej to 8.000 zł.
Dzieląc 8.000 zł przez wartość brutto 120.000 zł otrzymujemy nową stawkę amortyzacji 6,67% zamiast dotychczasowych 10% ⬇️.

Jest jeszcze jedna istotna okoliczność, która wpływa na ustalenie stawki amortyzacji – możliwość wykorzystania pozostałości środka trwałego 🏗 po zakończeniu jego użytkowania – np. do produkcji czy sprzedaży, choćby w postaci złomu 🧱🧱.
Jeśli przewidywana wartość końcowa 👀 jest istotna, to wówczas ustalając stawkę amortyzacji należy ją skalkulować w taki sposób aby w momencie zakończenia wykorzystywania składnika w działalności jego wartość netto była zbliżona właśnie do przewidywanej wartości pozostałości 🧱🧱.
Jeśli planujemy go zezłomować, to należałoby określić cenę jaką uzyskamy ze sprzedaży złomu a jeśli sprzedamy, to cenę sprzedaży 🤔😮 i tę cenę odjąć od wartości początkowej, uzyskując podstawę, którą będziemy amortyzować.


W naszym przykładzie gdyby wartość końcowa wynosiła 14.000 zł na koniec 14-ego roku użytkowania stawka po weryfikacji byłaby ustalona następująco:
1️⃣ Wartość netto na koniec 2019 roku to 112.000 zł. 2️⃣ Od tej kwoty odejmujemy wartość końcową 14.000 zł, otrzymując 98.000 zł,3️⃣ kwotę 98.000 zł rozkładamy na 14 lat, czyli po 7.000 zł rocznie.4️⃣ Kwotę amortyzacji 7.000 zł dzielimy przez kwotę brutto 120.000 zł i otrzymujemy stawkę 5,83% rocznie.
5️⃣ Sprawdźmy: 120.000 zł x 14 lat x 5,83% = 98.000 zł.
Do tego dodajemy amortyzację w 1 roku, czyli 8.000 zł, razem umorzenie wynosi 106.000 zł.
Różnica między wartością brutto 120.000 zł a wartością umorzenia, czyli wartość netto na koniec okresu użytkowania to 14.000 zł, czyli wartość końcowa.


Wyksięgowując tę wartość w pozostałe koszty operacyjne w momencie likwidacji/sprzedaży i porównując z faktycznym uzyskiem ze złomowania lub ceną sprzedaży otrzymamy faktyczny zysk ➕ lub stratę ➖ na zbyciu tego środka trwałego 🚁.


Oczywiście, podobnie jak stawki amortyzacji, również wartość końcowa podlega okresowej weryfikacji. Pamiętajmy jednak, że chodzi tu o wartości istotne a nie o drobne kwoty 💰


Zwróćmy uwagę, że koszt amortyzacji maszyn produkcyjnych stanowi element kosztu wytworzenia wyrobów 👜💼👢👕i wpływa na ocenę ich rentowności. Może więc stanowić podstawę decyzji o zaprzestaniu lub kontynuacji produkcji🛠.


A co jeśli zmiana stawki amortyzacyjnej wynika z błędnych🚫 założeń co do przewidywanego okresu użytkowania środka trwałego, jak np. przyjęcie stawki podatkowej, błędna klasyfikacja maszyny do KŚT czy zwykła pomyłka⁉️
O tym w kolejnym wpisie 👇👇👇

2 komentarze do wpisu „Przegląd stawek amortyzacyjnych w naszej firmie.”

Dodaj komentarz