fbpx

Program kursu

Kurs online jest kursem rachunkowości zaawansowanej i obejmuje minimum 42 lekcje kursu zasadniczego w postaci:

 • materiału wideo w formie wykładu danego zagadnienia,
 • pliku pdf – wykład rozszerzony,
 • quizu z odpowiedziami i odnośnikami do materiału pdf,
 • plików w Excelu do przećwiczenia zagadnienia i zastosowania w pracy,
 • zadań liczbowych,
 • dodatkowych materiałów  w postaci artykułów oraz filmów wideo.

oraz ok. 20-30 lekcji powtórkowych.

Zagadnienia, które obejmuje kurs, niektóre z nich będą przedmiotem kilku lekcji:

 1. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 “Środki trwałe”
 2. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 6 “Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
 3. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 5 “Leasing, najem i dzierżawa”
 4. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 2 “Podatek dochodowy”
 5. Wprowadzenie do konsolidacji, zagadnienie wartości firmy
 6. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 3 “Niezakończone usługi budowlane”
 7. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1 “Rachunek przepływów pieniężnych”
 8. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7 “Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
 9. Koszty produkcji, kalkulacja kosztu wytworzenia, krąg kosztów, warianty rachunku zysków i strat
 10. Sprawozdanie finansowe – omówienie szczegółowe wszystkich elementów sprawozdania w wersji podstawowej oraz wersjach uproszczonych
 11. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (w odniesieniu do działalności gospodarczej)
 12. Podatek VAT, podatki i opłaty lokalne, PCC i inne
 13. Kodeks spółek handlowych – najważniejsze regulacje ważne z punktu widzenia księgowego
 14. Kontrola wewnętrzna, organizacji systemu rachunkowości, w tym organizacja pracy działu księgowości i elementy zarządzania zespołem
 15. Czytanie przepisów i ich interpretacja, podstawy systemu prawnego.
 16. Instrumenty finansowe
 17. Wstęp do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF)
 18. Wstęp do konsolidacji sprawozdań finansowych.
 19. Analiza finansowa, wstęp do zarządzania finansami, narzędzia analityczne -Excel
 20. Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników kursu.

Kursanci mają dostęp do zamkniętej grupy na FB oraz spotkań na żywo w aplikacji Zoom, w której prowadzimy dyskusje, dzielimy się doświadczeniami i konsultujemy zagadnienia z własnej praktyki zawodowej.

Kurs jest stale dostosowywany do potrzeb danej grupy kursantów i w jego programie uwzględniane są ich potrzeby.

Ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy i umiejętności kursantów udostępniliśmy cykl powtórkowych obejmujący istotne zagadnienia z rachunkowości.


Dołącz do mnie w mediach społecznościowych