fbpx

Zapisz się do Akademii Księgowego Przyszłości i zarezerwuj swoje miejsce na Bezpłatnym Webinarze

Czym się zajmiemy na webinarze?

Oto lista zagadnień:

  1. Kiedy prowadzić ewidencję kosztów tylko w zespole “4” a kiedy należy wprowadzić zespół “5”
  2. Jak należy wprowadzać zapisy na kontach “4” i “5” i jak funkcjonuje konto “490”
  3. Na czym polega uzgadnianie kręgu kosztów, które zapisy ujmować na kontach “790” i “791” i jak wyszukiwać błędy powodujące tzw. wyjście z kręgu
  4. Czym różni się wariant porównawczy od kalkulacyjnego rachunku zysków i strat i kiedy każdy z nich stosujemy
  5. Jak wygląda zamknięcie roku i przeksięgowanie na wynik finansowy w każdym z wariantów RZiS
  6. Jak dokonuje się kalkulacji kosztu wytworzenia wyrobu gotowego i jak przebiega ewidencji księgowa.

Dołącz do mnie w mediach społecznościowych