fbpx

Podatek od nieruchomości cz. 2

Jeśli rozstrzygnęliśmy już kiedy dany obiekt jest budynkiem 💒 a kiedy budowlą ⛲️możemy zająć się szczegółami.

Jeśli chodzi o budowle , to podatek naliczamy zawsze od wartości brutto środka trwałego w wysokości 2% wartości.

W przypadku budynków 🏰 sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. To gmina ustala wysokość stawek, przy czym nie mogą być one wyższe od określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Dodatkowo są one zróżnicowane, w zależności od tego czy pomieszczenie jest wyższe czy niższe niż 2,2 m.

Podatek nalicza się wyłącznie od powierzchni użytkowej. Jeśli wysokość pomieszczeń jest wyższa niż 1,4 m i nie wyższa niż 2,2 m wówczas powierzchnię zaliczamy w 50%.

Powierzchnie o wys. poniżej 1,4 m przy naliczaniu podatku pomija się.

Ponadto stawka podatku zależy od charakteru budynku czy gruntu, czyli np. czy jest on związany z działalnością mieszkaniową, gospodarczą czy np. OPP.

Co ważne, sam fakt posiadania gruntów, budynków czy budowli przez podmioty gospodarcze uważa się za związane za prowadzeniem działalności gospodarczej (poza wyjątkami, jak np. grunty i budynki objęte działalnością mieszkaniową, czy grunty pod wodami lub niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji).

Osoby prawne składają deklarację 🧾za dany rok do 31 stycznia TEGO SAMEGO roku. Ewentualne zmiany w wysokości podatku rodzą konieczność złożenia korekty.

Ze względu na to, że to gminy ustalają wzory deklaracji, to właśnie urząd gminy jest właściwy do określenia sposobu korygowania. Zwykle w deklaracji korygującej wpisuje się dane „PO KOREKCIE” a w osobnych rubrykach wpisuje się miesiąc, od którego korekta obowiązuje.

Wówczas kwota podatku 💰 wynosi:
Stawka podatku x podstawa opodatkowania, np. powierzchnia użytkowa PRZED korektą x liczba mcy DO dnia korekty
plus
Stawka podatku x podstawa opodatkowania, np. powierzchnia użytkowa PO korekcie x liczba mcy OD mca po korekcie.

Osoby prawne płacą podatek w równych ratach co miesiąc (1/12 podatku rocznego wynikającego z deklaracji rocznej lub korekty).

Osoby fizyczne płacą podatek na podstawie decyzji określającej jego wysokość (na podstawie informacji o nieruchomościach składanych przez podatnika).

Podatek osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Zostaw swój komentarz 👇👇👇

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na blogu, zapisz się do naszego klubu a w prezencie otrzymasz zestaw dokumentów wprowadzających Politykę Rachunkowości, w tym wzór do samodzielnego wypełnienia w Wordzie:

[mailerlite_form form_id=1]

Dodaj komentarz