fbpx

Podatek od nieruchomości – co to jest budynek ?

Kontynuując temat podatków dziś zajmiemy się dość kontrowersyjnym podatkiem od nieruchomości 🕌.


Kłopot z jego prawidłowym naliczeniem wynika często z trudności w zakwalifikowaniu danego obiektu. Niejednokrotnie mamy wątpliwość czy jest on budynkiem 🏠czy budowlą ⛲️.Oczywiście w takim przypadku należy sięgnąć do definicji 📜wcale nie ograniczając się do zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.


Nie każdy wie, że ta właśnie ustawa reguluje zarówno sposób opodatkowania nieruchomości, jak i inne opłaty, jak podatek od środków transportu ✈️, opłata targowa czy opłata od posiadania psów 🐕.Ale do rzeczy.Fundamentalne dla prawidłowej kwalifikacji obiektu jest poznanie definicji budynku:

Art. 1a ust. 1 pkt. 1 ustawy mówi, że budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.Niby nic zaskakującego, ale jednak… Wiata związana z gruntem i posiadająca fundamenty oraz przegrody budowlane jest więc budynkiem.

Pozostaje kwestia przegrody. Serwis informatorbudowlany.org wskazuje, że przegroda budowlana jest to element budowli oddzielający jej wnętrze od otoczenia zewnętrznego lub tez wydzielający w jej wnętrzu pomieszczenia, np. ściana, strop, krata. Rozróżnia się przegrody budowlane stałe i ruchome oraz pełne i ażurowe 🧐.
Jednocześnie wskazuje się na to, że za przegrody uważa się takie, które mają charakter budowlany, czyli były związane z budowlą a ponadto muszą wydzielać budynek z przestrzeni. Mają zatem spełniać funkcję odgrodzeniową, oddzielającą wnętrze budynku od przestrzeni zewnętrznej. I tę definicję będą spełniały tylko ściany 🥺.
NSA dwukrotnie (w 2016 i 2017 roku) wskazywał na możliwość wydzielenia z przestrzeni danego obiektu za pomocą innych przegród niż ściany:
II FSK 1581/15″Cechą elementów budowlanych, a więc i przegród budowlanych jest co do zasady trwałość, a więc takie wydzielenie z przestrzeni przez przegrodę zewnętrzną ma charakter trwały. Aby przegrody miały charakter budowlany, powinny być ujęte w procesie budowlanym, począwszy od etapu projektowania i powinny stanowić trwały element obiektu budowlanego, wykonany w ramach prac budowlanych. Przegroda budowlana nie musi być przy tym ścianą.”

Kwestie wiat budzą więc dużo kontrowersji, więc w przypadku posiadania takiego obiektu warto zwrócić się o interpretację do właściwego urzędu miasta/gminy (prezydenta, burmistrza czy wójta).
Istotne jest natomiast aby dany obiekt spełniał wszystkie elementy definicji. Jeśli nie spełni chociaż jednej, nie jest budynkiem❗️A jakie to rodzi konsekwencje ❓
Jeśli wiata zostanie zakwalifikowana jako budynek, to podatek naliczymy, co do zasady, od jej powierzchni (szczegóły później) 😎.

Jeśli nie spełni natomiast wszystkich warunków definicji, wówczas zostanie zakwalifikowana jako budowla, o ile w ogóle spełni definicję obiektu budowlanego (np.rozkładane namioty nie są takimi obiektami) a podatek zostanie naliczony od jej wartości brutto (początkowej wartości środka trwałego) i będzie to, co roku, 2% tej wartości.

W niektórych przypadkach może to rodzić znaczące różnice w kwocie płaconego podatku 🤓.
A o szczegółach jego naliczania w następnym poście 👇👇👇

Dodaj komentarz