fbpx

Korekta błędnie przyjętej stawki amortyzacyjne

Błędnie przyjęte stawki amortyzacyjne to dość powszechny problem, zwłaszcza w firmach, których sprawozdanie nie podlega badaniu, ale niestety nie tylko w takich.

Jak pisałam wcześniej, zawyżona ⏫ stawka amortyzacji może pogorszyć wynik firmy ⬇️↘️, co jest wyjątkowo niepożądane w roku 2020.
Jak więc dokonać korekty❓
Ustalamy moment przyjęcia środka trwałego i założenia przyjęte do określenia przewidywanego okresu użytkowania.Czy faktycznie były błędne czy może nie mieliśmy wystarczającej wiedzy❓
Jeśli to pierwsze, to przystępujemy do korekty, jeśli to drugie, to odpowiednie procedury do wykonania znajdziesz w poprzednim poście🔙
Załóżmy, że spółka przyjęła składnik o wartości 100.000 zł dnia 31 grudnia 2015 roku ze stawką podatkową 10%.
Środki trwałe z tej grupy klasyfikacyjnej KŚT 🛶 używane są w firmie średnio przez okres 20 lat, w związku z tym stawka powinna wynosić 5% 🧐.
Amortyzacja za lata 2016-2019 wynosiła po 10.000 zł zamiast po 5.000 zł.Załóżmy, że ta różnica była istotna ✅ dla sprawozdań tej spółki.
Ze względu na to, że rok 2019 nie został jeszcze “ostatecznie zamknięty”, czyli nie zatwierdzono sprawozdania, możemy je skorygować 🤓.
Dokonujemy tego następującym zapisem: Wn 400 Amortyzacja Ma 070 Umorzenie kwota (-) 5.000 zł.
A co z rokiem ubiegłym i latami wcześniejszymi❓


Wyliczamy kwotę korekty: 3 lata po 5.000 zł = 15.000 zł.
Kwotę tę wykazujemy: Wn 820 Rozliczenie w.fin. Ma 070 (-) 15.000 zł.
W ten sposób wartość środków trwałych wzrośnie ⏫ łącznie o 20.000 zł w porównaniu do pierwotnej wersji bilansu za 2019 rok.

Kwota amortyzacji spadnie ⏬ o 5.000 zł a pozostała różnica 15.000 zł zostanie wykazana w pasywach w pozycji Zysk/strata z lat ubiegłych.
Aktywa: plus 20.000 zł (środki trwałe)

Pasywa: plus 20.000 zł ( 5000 zł wynik finansowy bieżący oraz 15.000 zł wynik lat ubiegłych).
Niestety to nie wszystko 😟. Musimy jeszcze przekształcić dane roku 2018 (czyli dane porównawcze) w taki sposób jakby te prawidłowe stawki amortyzacyjne były stosowane od początku 🔚.

Czyli:Tworzymy dodatkową kolumnę dla roku 2018 i umieszczamy ją np. w środku bilansu, RZiS, tytułując np. dane przekształcone.W dodatkowej ➕ kolumnie w bilansie jako dane za 2018 roku Przekształcone wykazujemy wartość ś.t. wyższą ↗️ niż pierwotnie o kwotę 15.000 zł (czyli o korektę umorzenia za lata 2016-2018).
W RZiS (w kolumnie danych przekształconych za rok 2018) wykazujemy amortyzację niższą ↘️o 5.000 zł.
Pozostałą różnicę 10.000 zł wykazujemy w bilansie porównawczym za 2018 roku w pasywach w pozycji Zysk/strata z lat ubiegłych, dokładnie tak samo jak w roku 2019 wykazaliśmy kwotę 15.000 zł 🤓.


Pozostałe dane pozostaną takie same jak w sprawozdaniu za rok 2018.
Czyli:Aktywa: wzrost o 15.000 zł.

Pasywa: wzrost o 15.000 zł, w tym wynik fin. bieżący o 5.000 zł i wynik lat ub. o 10.000 zł.
Jeśli sporządzamy Zestawienie zmian w kapitale własnym i Rachunek przepływów pieniężnych⛵️💶, to należy również przedstawić dane porównawcze (w RPP zmianie ulegnie wynik finansowy i amortyzacja a w ZZK dane dotyczące wyniku lat ubiegłych i wyniku bieżącego).

Pamiętać należy, że w przypadku podatników podatku dochodowego zmianie dodatkowo podlega wartość podatku odroczonego bo zmieni się wartość bilansowa środków trwałych.

Technicznie 🛠 można rozwiązać to na wiele sposobów – np. w dodatkowej ewidencji w Excelu 📊lub np. tworząc dodatkowy rok techniczny w księgach rachunkowych 📇 i tam dokonać stosownych zapisów korygujących lata ubiegłe – TYLKO dla prezentacji danych przekształconych bo dane lat, za które sprawozdania zostały zatwierdzone NIE mogą być zmieniane ⚠️.

Dodaj komentarz