fbpx

Kapitał zapasowy

Zwykle tworzony jest w wyniku uchwały Zgromadzenia Wspólników/Udziałowców spółki, jako przeznaczenie zysku.

Co istotne, uchwałę tę można w następnych latach zmienić ↩️ czyli podjąć uchwałę, która w inny sposób rozdysponuje zysk za tamten rok 🤩

W sp. z o.o. zwykle (nie wynika to wprost z KSH 📜) ujmuje się w tej pozycji również tzw. agio, czyli kwotę otrzymaną w wyniku wydania udziałów spółki po cenie wyższej niż cena nominalna.

Jeśli bowiem udziałowcy wniosą kapitał w wysokości 1.000.000 zł a obejmą udziały o wartości 600.000 zł, to ta nadwyżka 400.000 ⬆️⬆️⬆️zł stanowi właśnie kapitał zapasowy.
Natomiast w spółce akcyjnej, obowiązkowo🚦należy tę nadwyżkę wykazać w kapitale zapasowym (będzie to nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną pomnożona przez liczbę akcji).

Dodatkowo, spółka akcyjna jest zobowiązana ⚠️ przekazywać co roku minimum 8% zysku 💰aż do momentu, gdy kapitał zapasowy osiągnie 1/3 wysokości kapitału zakładowego (czyli podstawowego).

Kapitał zapasowy możemy w każdej sytuacji wykorzystać na pokrycie strat (➖).
Jeśli jest on tworzony w spółce akcyjnej Obowiązkowo (czyli z odpisów z zysku w wys. 8% lub z aggio), to może on być wykorzystany Wyłącznie na ten cel.

Spółki osobowe (jawna, komandytowa, cywilna, partnerska) mogą dowolnie tworzyć ten kapitał, bowiem żadne przepisy tego nie regulują. Zwykle będzie on powstawał w wyniku przeznaczenia zysku 🤓

Zostaw swój komentarz 👇👇👇

4 komentarze do wpisu „Kapitał zapasowy”

  1. Rzeczowo, jasno i na temat.
    Chętnie czytam Pani komentarze. Pracuję wiele lat w księgowości i okazuje się, że mogę się jeszcze wiele nauczyć 🙂

    Odpowiedz
  2. Witam,a co jeśli jeden ze wspólników spółki z o.o. ( a jest ich dwóch o tej samej liczbie udziałów) chce wnieść nieruchomość do spółki,to jak może to nastąpić ?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz