fbpx

Kapitał rezerwowy

Jak sama nazwa wskazuje, tworzymy je w celu „zarezerwowania” środków na przyszłe wydatki 💰

Zazwyczaj są to dość znaczące przedsięwzięcia 🏗🏗, których nie możemy sfinansować z bieżącej działalności a nie chcemy też korzystać ze środków obcych 🏣

Zapis księgowy uchwały przekazującej zysk na tę właśnie pozycję kapitału powinien wyglądać np. tak:
Wn 820 Rozliczenie w.f. Ma 803 Kapitał rezerwowy.

Nie oznacza to jednak, że wydatkowanie środków na zaplanowany cel będzie pomniejszać ⬇️ tę pozycję. Chodzi tu o zabezpieczenie 🔒środków finansowych przed ich wypłatą w postaci dywidendy i pozostawienie w spółce, dzięki czemu spółka zachowa płynność💧

W związku z tym, realizacja inwestycji będzie ujmowana w księgach w kosztach lub np. w pozycji środków trwałych (lub ŚTwB) czy inwestycji oraz w pozycji zobowiązań wobec dostawców.

Jeśli po realizacji inwestycji spółka uzna, że nie potrzebuje już tej pozycji kapitału, może podjąć uchwałę o przeniesieniu jego wartości do innych pozycji kapitałów lub o wypłacie w postaci dywidendy 💰

Przypomnijmy, że w tej pozycji kapitału wykazujemy także wartość, o którą podniesiono kapitał podstawowy, do momentu rejestracji tego faktu w KRS 📇.

A jaki jest Twój komentarz 👇👇👇

Dodaj komentarz