fbpx

Jednostki powiązane i takie, w których dana jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – definicje

Dzisiaj chciałabym wyjaśnić kwestię jednostek powiązanych i takich, między którymi istnieją pewne związki kapitałowe, inne niż „powiązanie” zdefiniowane w UoR.

Jednostki powiązane to dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej 🤓🤓🤓

Przypomnę, że grupa kapitałowa składa się z jednostki dominującej (co do zasady jest to spółka handlowa posiadająca większość liczby głosów w innej jednostce-zależnej) oraz jednostek od niej zależnych 🤔🤔🤔

W związku z tym, w pozycjach „od jednostek powiązanych” lub „wobec jednostek powiązanych” będziemy wykazywać salda z naszą spółką – matką, spółką – córką oraz spółkami siostrzanymi (czyli takimi, w których nasza spółka – matka ma także ponad 50% liczby głosów) 😎😎😎

Inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o pozycje „od innych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale” 🧐🧐🧐
Po pierwsze dlatego, że tutaj chodzi wyłącznie o jednostki, w których to MY mamy UDZIAŁ (czyli odpowiednik spółek – córek. Możemy je nazwać powinowatymi 😂).

Po drugie, nie ma definicji ustawowej tych jednostek, więc wydaje się, że nie muszą to być spółki handlowe 🤨🤨🤨 Inną jednostką mogłaby być więc spółka cywilna. Również jednostką, która wykazuje w swoim sprawozdaniu salda od jednostek pozostałych, w których dana jednostek posiada zaangażowanie w kapitale mogłaby być każdą jednostką, np. spółką cywilną posiadającą udziały w inne spółce cywilnej 😡😡😡
Jednak stwierdzenie „zaangażowanie w kapitale” odnosi się do „kapitału” czyli wydaje się, że tylko do spółek kapitałowych (SA oraz sp. z o.o.) oraz ewentualnie spółek komandytowo-akcyjnych (Zamknięcie roku wyd. Rachunkowość). Jednak większość interpretacji dopuszcza tutaj wszystkie jednostki współzależne i stowarzyszone, czyli również spółki OSOBOWE prawa handlowego (np. jawna czy komandytowa)😰😰😰.

O spółkach osobowych i kapitałowych napiszę w innym materiale.

Jeśli ta kwestia jest dla naszej jednostki istotna (np. z powodu znaczących sald z tego rodzaju jednostkami-np. spółkami osobowymi, w których posiadamy udziały), należałoby w sprawozdaniu finansowym objaśnić jakie jednostki zakwalifikowaliśmy do jednostek, w których posiadamy zaangażowanie w kapitale (np. w ostatnim punkcie „Inne informacje”).

Natomiast pozycje „wobec jednostek powiązanych” są zarezerwowane dla spółek handlowych należących do grupy kapitałowej.

Po trzecie, grupa tego rodzaju jednostek może występować jako podgrupa w ramach jednostek powiązanych. I tak jest w RZiS, gdzie mamy:

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

b) od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

Pozycja a) dotyczy naszych spółek – córek: oczywiste jest, że jeśli otrzymujemy dywidendę od spółki powiązanej, to nie jest nią spółka – matka ani spółka siostrzana. One nie wypłacą nam bowiem dywidendy 🤣🤣🤣

Natomiast pozycja b) dotyczy wszelkich innych jednostek, w których posiadamy jakiekolwiek udziały, pod warunkiem, że jest to udział trwały (czyli akcje lub udziały nie zostały nabyte w celach spekulacyjnych), np. takich, w których mamy 10% udziału 🤗🤗🤗 Mogą to być udziały np. spółkach cywilnych.

Natomiast poza pozycją RZiS, w innych pozycjach sprawozdania występują 3 kategorie jednostek:
-powiązanych
-pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
-pozostałych.

Najprostszym rozwiązaniem jest tu każdorazowe zaglądanie do definicji ustawowej jednostek powiązanych przy okazji sporządzania sprawozdania finansowego – polecam art. 3 ustęp 1 UoR.

Zostaw swój komentarz 👇👇👇👇👇👇👇👇👇

14 komentarzy do wpisu „Jednostki powiązane i takie, w których dana jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – definicje”

 1. a jak prezentować,czy wogóle pokazywać transakcje z jednostkami które powiązane są osobowo ( właściciel spółki ma kilka firm, z którymi wykonuje transakcje gospodarcze)

  Odpowiedz
  • Powiązania osobowe nie spełniają definicji powiązań ustawowych, więc rozrachunki z takim podmiotami wykazuje się w kategorii „pozostałych”.

   Odpowiedz
   • Czyli należałoby to rozumieć również w temacie szeroko pojętych cen transferowych i obowiązku dokumentacji?
    Jeśli os. fizyczna prowadząca dział. (prowadzi pełne księgi i podlega badaniu przez biegłego rewidenta) dokonuje transakcji z innymi spółkami lub os.fiz. prow. dział.gosp. powiązanymi osobowo, rodzinnie lub kapitałowo to nie ma obowiązku składania tej dokumentacji dot.cen transferowych.

    Odpowiedz
    • Nie, artykuł dotyczy WYŁĄCZNIE powiązań w rozumieniu ustawy o rachunkowości, przepisy podatkowe zupełnie INACZEJ JE definiują. Krąg podmiotów powiązanych jest znacznie szerszy w ustawach podatkowych niż w UoR. Jedyne co można stwierdzić, to to, że podmiot powiązany rachunkowo najprawdopodobniej będzie również powiązanym podatkowo.

     Odpowiedz
 2. Sp. z o.o. ma 1% udziału i jest komplementariuszem w 4 spółkach z o.o. komandytowych czy mogę traktować wszystkie wzajemnie spółki jako powiązane?

  Odpowiedz
  • UoR podaje m.in. warunek posiadania ponad połowy liczby głosów, co zwykle odpowiada udziałowi w kapitale, więc 1% to za mało. Rozumiem, że chodzi o spółkę komandytową.

   Odpowiedz
   • A czy to nie jest przypadkiem tak, że Sp.z o.o. – niezależnie od wielkości posiadanego wkładu do kapitału i udziału w zysku – będąc KOMPLEMENTARIUSZEM, praktycznie kontroluje całkowicie w sensie prowadzenia spraw i reprezentowania Spółkę komandytową (sprawuje kontrolę). Dla mnie to logiczne, ale nie zakładam, że mam rację. Polskie prawo nie jest logiczne 😉

    Odpowiedz
    • Komplementariusz zarządza spółka na co dzień bo ponosi ryzyko, natomiast uchwały zapadają większością głosów, więc decyduje liczba głosów.

     Odpowiedz
 3. Czy wspólnik(spółka komandytowa) komandytariusz udzielający spółce pożyczkę jest „jednostką powiązaną” udzielającą tej pożyczki?

  Odpowiedz
  • To zależy od tego jaką formę prawną ma komandytariusz. Jeśli jedną z wymienionych, czyli jest np. spółką handlową i spełnia kryteria udziału głosów, to tak.

   Odpowiedz
 4. Jeszcze raz jeżeli spółka z o.o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej z 1 % udziałem i oprócz tego prowadzi sprawy spółki komandytowej to transakcje pomiędzy nimi i np. wypłata wynagrodzenia dla prezesa sp. z o.o., będącego tez udziałowcem w sp. z o.o 15 % za zarządzanie spółką komandytową czy to są transakcje z j.powiązanymi czy zaangażowanymi w kapitale . Komandytariusz ma 99 % udziałów w społce komandytowej i 85% udziałów w spółce z o.o. i prowadzi oprócz tego jednoosobową działalność gospodarczą na pkpir

  Odpowiedz
  • Jednostkami powiązanymi są tylko spółki handlowe, czyli nie zalicza się do nich ani osób fizycznych ani spółek cywilnych. Wypłata wynagrodzenia osobie fiz., np. prezesowi nie będzie więc transakcją z j. powiązaną. Powiązanie wg UoR występuje generalnie w przypadku posiadani ponad 50% liczby głosów, więc udział na poziomie 1% nie spełnia tej definicji (jeśli jest zgodny z udziałem liczby głosów). W przypadku udziału trwałego (bez względu na jego wielkość) mamy do czynienia z zaangażowaniem w kapitale.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz