fbpx

Jednostki powiązane i takie, w których dana jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – definicje

Dzisiaj chciałabym wyjaśnić kwestię jednostek powiązanych i takich, między którymi istnieją pewne związki kapitałowe, inne niż “powiązanie” zdefiniowane w UoR.

Jednostki powiązane to dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej 🤓🤓🤓

Przypomnę, że grupa kapitałowa składa się z jednostki dominującej (co do zasady jest to spółka handlowa posiadająca większość liczby głosów w innej jednostce-zależnej) oraz jednostek od niej zależnych 🤔🤔🤔

W związku z tym, w pozycjach “od jednostek powiązanych” lub “wobec jednostek powiązanych” będziemy wykazywać salda z naszą spółką – matką, spółką – córką oraz spółkami siostrzanymi (czyli takimi, w których nasza spółka – matka ma także ponad 50% liczby głosów) 😎😎😎

Inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o pozycje “od innych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale” 🧐🧐🧐
Po pierwsze dlatego, że tutaj chodzi wyłącznie o jednostki, w których to MY mamy UDZIAŁ (czyli odpowiednik spółek – córek. Możemy je nazwać powinowatymi 😂).

Po drugie, nie ma definicji ustawowej tych jednostek, więc wydaje się, że nie muszą to być spółki handlowe 🤨🤨🤨 Inną jednostką mogłaby być więc spółka cywilna. Również jednostką, która wykazuje w swoim sprawozdaniu salda od jednostek pozostałych, w których dana jednostek posiada zaangażowanie w kapitale mogłaby być każdą jednostką, np. spółką cywilną posiadającą udziały w inne spółce cywilnej 😡😡😡
Jednak stwierdzenie “zaangażowanie w kapitale” odnosi się do “kapitału” czyli wydaje się, że tylko do spółek kapitałowych (SA oraz sp. z o.o.) oraz ewentualnie spółek komandytowo-akcyjnych (Zamknięcie roku wyd. Rachunkowość). Jednak większość interpretacji dopuszcza tutaj wszystkie jednostki współzależne i stowarzyszone, czyli również spółki OSOBOWE prawa handlowego (np. jawna czy komandytowa)😰😰😰.

O spółkach osobowych i kapitałowych napiszę w innym materiale.

Jeśli ta kwestia jest dla naszej jednostki istotna (np. z powodu znaczących sald z tego rodzaju jednostkami-np. spółkami osobowymi, w których posiadamy udziały), należałoby w sprawozdaniu finansowym objaśnić jakie jednostki zakwalifikowaliśmy do jednostek, w których posiadamy zaangażowanie w kapitale (np. w ostatnim punkcie “Inne informacje”).

Natomiast pozycje “wobec jednostek powiązanych” są zarezerwowane dla spółek handlowych należących do grupy kapitałowej.

Po trzecie, grupa tego rodzaju jednostek może występować jako podgrupa w ramach jednostek powiązanych. I tak jest w RZiS, gdzie mamy:

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

b) od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.

Pozycja a) dotyczy naszych spółek – córek: oczywiste jest, że jeśli otrzymujemy dywidendę od spółki powiązanej, to nie jest nią spółka – matka ani spółka siostrzana. One nie wypłacą nam bowiem dywidendy 🤣🤣🤣

Natomiast pozycja b) dotyczy wszelkich innych jednostek, w których posiadamy jakiekolwiek udziały, pod warunkiem, że jest to udział trwały (czyli akcje lub udziały nie zostały nabyte w celach spekulacyjnych), np. takich, w których mamy 10% udziału 🤗🤗🤗 Mogą to być udziały np. spółkach cywilnych.

Natomiast poza pozycją RZiS, w innych pozycjach sprawozdania występują 3 kategorie jednostek:
-powiązanych
-pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
-pozostałych.

Najprostszym rozwiązaniem jest tu każdorazowe zaglądanie do definicji ustawowej jednostek powiązanych przy okazji sporządzania sprawozdania finansowego – polecam art. 3 ustęp 1 UoR.

Zostaw swój komentarz 👇👇👇👇👇👇👇👇👇

10 komentarzy do wpisu „Jednostki powiązane i takie, w których dana jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – definicje”

 1. a jak prezentować,czy wogóle pokazywać transakcje z jednostkami które powiązane są osobowo ( właściciel spółki ma kilka firm, z którymi wykonuje transakcje gospodarcze)

  Odpowiedz
  • Powiązania osobowe nie spełniają definicji powiązań ustawowych, więc rozrachunki z takim podmiotami wykazuje się w kategorii “pozostałych”.

   Odpowiedz
   • Czyli należałoby to rozumieć również w temacie szeroko pojętych cen transferowych i obowiązku dokumentacji?
    Jeśli os. fizyczna prowadząca dział. (prowadzi pełne księgi i podlega badaniu przez biegłego rewidenta) dokonuje transakcji z innymi spółkami lub os.fiz. prow. dział.gosp. powiązanymi osobowo, rodzinnie lub kapitałowo to nie ma obowiązku składania tej dokumentacji dot.cen transferowych.

    Odpowiedz
    • Nie, artykuł dotyczy WYŁĄCZNIE powiązań w rozumieniu ustawy o rachunkowości, przepisy podatkowe zupełnie INACZEJ JE definiują. Krąg podmiotów powiązanych jest znacznie szerszy w ustawach podatkowych niż w UoR. Jedyne co można stwierdzić, to to, że podmiot powiązany rachunkowo najprawdopodobniej będzie również powiązanym podatkowo.

     Odpowiedz
 2. Sp. z o.o. ma 1% udziału i jest komplementariuszem w 4 spółkach z o.o. komandytowych czy mogę traktować wszystkie wzajemnie spółki jako powiązane?

  Odpowiedz
  • UoR podaje m.in. warunek posiadania ponad połowy liczby głosów, co zwykle odpowiada udziałowi w kapitale, więc 1% to za mało. Rozumiem, że chodzi o spółkę komandytową.

   Odpowiedz
   • A czy to nie jest przypadkiem tak, że Sp.z o.o. – niezależnie od wielkości posiadanego wkładu do kapitału i udziału w zysku – będąc KOMPLEMENTARIUSZEM, praktycznie kontroluje całkowicie w sensie prowadzenia spraw i reprezentowania Spółkę komandytową (sprawuje kontrolę). Dla mnie to logiczne, ale nie zakładam, że mam rację. Polskie prawo nie jest logiczne 😉

    Odpowiedz
    • Komplementariusz zarządza spółka na co dzień bo ponosi ryzyko, natomiast uchwały zapadają większością głosów, więc decyduje liczba głosów.

     Odpowiedz

Dodaj komentarz