fbpx

Jak ustalić różnice kursowe na kontach walutowych

Dziś temat z serii Zamknięcie roku dla osób pytających jak wyprowadzić konto walutowe – np. rozrachunków czy środków pieniężnych, gdy różnice kursowe nie były liczone w ciągu roku lub wyliczano je błędnie 🆘

Czyli temat „wyprowadzenia” salda w PLN, na którym operacje są ujmowane w walucie obcej 💴💶💷.

Zdarza się bowiem, że w ciągu roku popełniono błędy w naliczaniu różnic kursowych albo w ogóle ich nie naliczano 😱 Jeśli operacji w ciągu roku było sporo, to ich ponowne sprawdzenie i skorygowanie może być czasochłonne ⌛️⏳⌛️

Jak więc „wyprowadzić” takie konto bez analizowania każdej faktury i spłaty❓

Oto moja propozycja wykonania 3 czynności, które to umożliwią:

1. Przejrzyjmy zapisy na koncie rozrachunków z danym kontrahentem lub na koncie walutowym pod względem operacji, które nie 🚫 powinny się na tym koncie znaleźć.

Są to operacje, które NIE 🚫 stanowią powstania rozrachunku lub jego spłaty. Nie powinno tam być także operacji naliczenia różnic kursowych statystycznych 📈📉, z wyjątkiem „odwrócenia” 🙃różnic ujętych w poprzednim roku. Innymi słowy, wszelkie zaksięgowane różnice „wycenowe” powinny zostać wyksięgowane ❌. Różnice kursowe zrealizowane mogą a raczej powinny być tam zaksięgowane 🤓.

2. Sprawdźmy jakie saldo w walucie jest na naszym koncie – pomocny będzie wyciąg bankowy 📜 albo uzgodnienie z kontrahentem 🤼‍♂️. Zakładam bowiem, że błędy, które chcemy skorygować dotyczą tylko różnic kursowych a co za tym idzie salda w PLN. Saldo w walucie obcej musi być prawidłowe 🤭

Przeliczmy to saldo według kursu z ostatniego wpływu jeśli ostatni wpływ był niższy ⏬ niż saldo, to brakującą różnicę przeliczmy według kursu z przedostatniego wpływu. Jeśli kwota przedostatniego wpływu była niższa niż ta różnica, to cofamy się dalej ⏮, tak długo aż suma uwzględnionych wpływów osiągnie wartość salda w walucie.

Na przykład📕📗📒, jeśli stan salda wynosi 32.000 EUR a ostatni wpływ był na kwotę 20.000 EUR wg kursu 4,4 zł/1 EUR, to tylko 20.000 EUR wyceniamy po kursie 4,4 zł/1 EUR. Pozostałe 12.000 EUR wyceniamy wg kursów wcześniejszych wpływów.

3. Tak uzyskane saldo w PLN porównajmy z saldem, które aktualnie wykazuje analizowane konto. Różnicę stanowią nieujęte lub wcześniej błędnie 🥶 ujęte zrealizowane różnice kursowe.

Jeśli są one dodatnie ➕, to wykazujemy je na koncie przychodów finansowych, jeśli ujemne ➖ to na koncie kosztów (są to różnice zrealizowane, wiec ujmowane także podatkowo) – oczywiście w korespondencji z uzgadnianym kontem. Po ich ujęciu Nowe saldo konta walutowego w PLN powinno być zgodne z naszymi wcześniejszymi obliczeniami.

Po zaksięgowaniu różnicy i upewnieniu się, że konto wykazuje prawidłowe saldo, czyli takie jakie wyliczyliśmy w pkt. 2 a następnie naliczmy różnice statystyczne – bilansowe, ustalone według średniego kursu NBP na dzień bilansowy 📅.

Poniższy schemat dotyczy przypadku gdy kurs rozchodu waluty ustalamy metodą pierwsze weszło – pierwsze wyszło (FIFO). W przypadku innych metod, operacji będzie więcej i wyliczenia będą bardziej skomplikowane i nie będzie tu prostej recepty 🔄.

Pamiętajmy jednak, że metodę wyceny rozchodu walut możemy zmienić ze skutkiem od 1 dnia danego roku obrotowego (co prawda tylko w przypadku gdy nowa metoda wpłynie pozytywnie na rzetelność ksiąg, ale czasem jest to jedyne wyjście gdy wyprowadzamy zaszłości⏮⏮), więc jeśli korekta dotyczy całego roku (a takie jest założenie powyższego schematu), to możemy zmienić metodę wyceny np. w lipcu 2019 w odniesieniu do danych za rok 2019.

Oczywiście zmianę metody należy opisać w Polityce Rachunkowości 🤩

Dodaj komentarz