fbpx

Inwestycje długoterminowe – w nieruchomości – cz.1

Do inwestycji długoterminowych zaliczamy aktywa utrzymywane przez jednostkę przez okres dłuższy niż 1 rok 🔶🔶🔶

W bilansie wykazujemy je jako długoterminowe, jeśli zamierzamy je utrzymywać przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia bilansowego 🔜🔜🔜

Dodatkowo, celem posiadania inwestycji jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych w postaci:
1) przyrostu ich wartości ⬆️⬆️⬆️
2) uzyskiwania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend 💰💰💰
3) innych pożytków 💵💵💵

Do inwestycji długoterminowych należą m.in. inwestycje w nieruchomości 💒💒💒. Jeśli posiadana przez nas nieruchomość zostanie wynajęta (np. budynek) albo wydzierżawiona (np. grunt), to należy ją wykazać właśnie jako inwestycję 🏗🏗🏗.

A co jeśli firma zajmuje się wyłącznie wynajmem i jest to jej podstawowa działalność? Wówczas nieruchomość związana jest z działalnością operacyjną, polegającą na uzyskiwaniu przychodów z najmu i powinna zostać wykazana jako środek trwały 🏠🏠🏠

Możemy je wyceniać w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonym o amortyzację albo w cenie rynkowej lub inaczej ustalonej wartości godziwej 📕📗📘

W pierwszym przypadku nieruchomość inwestycyjną wyceniamy tak jak środki trwałe, przy czym wartość amortyzacji oraz koszty utrzymania nieruchomości ujmowana jest w Pozostałych Kosztach Operacyjnych📌.

W drugim przypadku, najpóźniej na każdy dzień bilansowy należy dokonać wyceny rynkowej (lub inaczej określić wartość godziwą) nieruchomości.

Wzrost ⏏️ lub spadek ⏬ ich wartości ujmowany jest w Pozostałych Przychodach lub Kosztach Operacyjnych (w odróżnieniu od innych inwestycji długoterminowych) 🤗

A co należy zrobić w przypadku gdy wystąpi tzw. trwała utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych ❓❓❓

Kiedy mamy z nią do czynienia 🤔🤔🤔

O tym już w następnej części 🤓🤓🤓💪💪💪💪

czekam na Twój komentarz 👇👇👇

6 komentarzy do wpisu „Inwestycje długoterminowe – w nieruchomości – cz.1”

 1. Jeśli budynek wybudowano w lutym a oddano w całości w najem w sierpniu na okres 5 lat to już w tym momencie zaliczamy go do inwestycji czy dopiero po roku czasu? A co z kosztami które będę należy fakturować bo nie przepisano umów np. za prąd? Czy będą to pko??

  Odpowiedz
  • jeśli przyjęto go w lutym do używania na własne potrzeby, to powinien być ujęty w ś.t. Następnie, w sierpniu należało go przekwalifikować do inwestycji. Jeśli przychody z najmu będą stanowić PPO, to koszty utrzymania PKO. Jeśli firma uzna, że przychody z najmu będą jej przychodami operacyjnymi, to koszty będą stanowić koszty działalności operacyjnej.

   Odpowiedz
 2. Witam! Nawiązując do powyższej odpowiedzi proszę o informacje czy jeśli firma wynajmuje kilka nieruchomości i w KRS jednym z przedmiotów działalności wg PKD jest WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI to należy te nieruchomości przenieś na inwestycje długoterminowe i traktować jako koszty i przychody z działalności operacyjnej czy zostawić je po prostu na środkach trwałych i tak też wykazać je w SF.??? Dodam tylko że dominującym przedmiotem działalności firmy jest handel i usługi.

  Odpowiedz
  • To zależy czy firma uważa to za jedną z podstawowych form swojej działalności czy też działalność uboczną, prowadzoną w celu ulokowania wolnych środków. W przypadku nr 1 będzie to środek trwały, w drugim -inwestycja.

   Odpowiedz
 3. Załóżmy że jest to dziąsłowość uboczna. Przychody księgujemy w operacyjne koszty też (np. amortyzacja na 4 a nie na 7) a tylko w SF wykazujemy jako inwestycje długoterminowe?? Czy dobrze to rozumiem.

  Odpowiedz
  • Jeśli działalność polegająca np. na wynajmie stanowi działalność uboczną, to zarówno koszty jej prowadzenia, jak i uzyskiwane przychody stanowią pozycję pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz