fbpx

Instrumenty pochodne – część 2 Opcje


Zgodnie z definicją Wikipedii „opcja to pochodny instrument finansowy o niesymetrycznym profilu wypłaty, dający prawo zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego, po ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania opcji, w ustalonym okresie, zwanym terminem wykonania opcji. Opcja może mieć charakter umowy zawartej na rynku nieregulowanym lub przedmiotem obrotu na giełdzie” 🤔🤔🤔

Brzmi skomplikowanie ❓❓❓

Jak pamiętasz z poprzedniego materiału instrument pochodny to taki, którego wartość zależy od zmiany wartości innego instrumentu, tzw. bazowego ⚠️⚠️⚠️

Jeśli instrument pochodny dotyczy kursu walutowego, to jego wartość zależy od zmiany kursu tej waluty ↗️↗️↗️

Opcja nazwana została instrumentem o niesymetrycznym profilu, ponieważ to jedna strona umowy ma prawo żądania jej wykonania, natomiast druga strona ma wówczas obowiązek wykonania umowy 📢

W przypadku gdy mamy do czynienia z opcją walutową, nabywca opcji ma prawo zakupu (w przypadku opcji zakupu) lub prawo sprzedaży (w przypadku opcji sprzedaży) określonej ilości waluty w określonym czasie po określonym kursie.
Oczywiście takie prawo kosztuje. Prowizja, jaką trzeba zapłacić za nie nazywane jest premią opcyjną 💰💰💰

Bez względu na to, czy wykorzystamy prawo do wykonania kontraktu czy nie, premia opcyjna nie podlega zwrotowi ☹️☹️☹️

To, czy kontrakt okaże się korzystny czy nie dla nabywcy opcji, zależy od tego, czy w przypadku wykonania kontraktu osiągnięty zysk przekroczy wartość zapłaconej premii opcyjnej 🔝🔝🔝

Jeśli cena instrumentu bazowego (czyli w naszym przypadku kurs waluty obcej) dostępna na rynku jest korzystniejsza niż wynikająca z kontraktu, nabywca nie skorzysta z opcji. W takim przypadku zysk osiągnie sprzedawca opcji (często jest nim bank) 😭😭😭

Czy warto zawierać kontrakt opcyjny ❓❓❓

Jeśli np. dokonujemy znacznych transakcji walutowych, to aby zniwelować negatywne skutki zmiany kursu, zazwyczaj warto taki kontrakt zawrzeć 👍👍👍

Jeśli bowiem spełnią się przewidywania co do negatywnej zmiany kursu, to skorzystamy z możliwości nabycia lub sprzedaży waluty według kursu korzystniejszego (umownego) 🤩🤩🤩

Jeśli sytuacja na rynku będzie korzystna, nie skorzystamy z opcji, ale cena jaką zapłaciliśmy za to zabezpieczenie jest nieproporcjonalnie niska w porównaniu do ewentualnych negatywnych skutków znacznych wahań kursów 🔀🔀🔀

Należy je traktować jako swoiste ubezpieczenie zmian na rynku 🧯🧯🧯

A jutro kolejny materiał o instrumentach pochodnych 😃😃😃🔜🔜🔜

zostaw swój komentarz ⬇️⬇️⬇️

1 komentarz do wpisu “Instrumenty pochodne – część 2 Opcje”

Dodaj komentarz