fbpx

Forma prowadzenia działalności gospodarczej – spółki handlowe cz. 1

Czym różnią się spółki osobowe od kapitałowych❓

Jakie są między nimi zasadnicze różnice❓

Kto odpowiada za ich działania❓

Dzisiaj pierwsza część na temat – podziały spółek handlowych 🤩

Zasadniczy podział spółek prawa handlowego (czyli tych, których działalność reguluje Kodeks spółek handlowych) to podział na spółki osobowe 🙎‍♀️🙎‍♂️i kapitałowe 💴💶💷.

Co do zasady, w spółkach osobowych ich wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem 🚘🚲🏠.

Natomiast w spółkach kapitałowych odpowiedzialność ogranicza się do wniesionego udziału 💰.Spółki osobowe zarządzane są przez ich wspólników, natomiast w spółkach kapitałowych ustanawia się zarząd.
Jest to oczywiści uproszczenie, ponieważ są wyjątki, ale szczegółami zajmiemy się później 😃
Spółka, która w największym stopniu spełnia podaną wyżej definicją spółki osobowej jest spółka jawna.
Natomiast pozostałe spółki osobowe, czyli spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna zawierają pewne elementy, które ograniczają odpowiedzialność części wspólników 🔞.

I tak w spółce komandytowej, cześć wspólników – kamandytariusze odpowiadają tylko do wysokości ustalonej w umowie spółki, czyli do sumy komandytowej.
Podobnie jest w spółce komandytowo-akcyjnej, w której zamiast udziałowców mamy akcjonariuszy.
Z kolei w spółce partnerskiej 👫 partner nie odpowiada za działania innych partnerów i ich pracowników.
Spółki te bowiem łączą w sobie elementy spółki osobowej i kapitałowej.

Po przeciwnej stronie mamy spółki kapitałowe (sp. z o.o. oraz akcyjną), które charakteryzują się tym, że rola wspólników ogranicza się zwykle do powołania zarządu, podejmowania uchwał w ważnych sprawach, jak np. zmiana umowy spółki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podział wyniku finansowego czy udzielenie absolutorium członkom organów spółki.
Dodatkowo spółki kapitałowe mają osobowość prawną 📚📜⚖️, czyli mają zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych (tych czynności nie wykonują wspólnicy w imieniu osoby prawnej).

Spółki osobowe (handlowe) mają natomiast tzw. ułomną osobowość prawną, która polega na tym, że Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości 🕌 i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.


Jeśli zawieramy natomiast umowę ze spółka cywilną 👫 albo pozywamy ją do sądu, to stroną umowy czy pozwanymi są jej wspólnicy 👫 a nie spółka.
Tak więc umowa ze spółką cywilną będzie zawarta z jej wspólnikami, np. z Janem Kowalskim prowadzącym działalność pod firmą Jan Kowalski ABC oraz Anną Nowak prowadzącą działalność pod firmą Anna Nowak ABC, działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą ABC.

W przypadku spółek handlowych podmiotem umów będzie spółka 😎

Natomiast w spółkach kapitałowych podmiotem wszystkich transakcji, nie tylko umów czy pozwów jest spółka (a nie jej wspólnicy) 🤓

Ciąg dalszy w kolejnych odcinkach, przyjrzymy się nieco bliżej regulacjom dotyczącym poszczególnym spółkom 🧐🧐🧐

Pozostaw swój komentarz 👇👇👇

1 komentarz do wpisu “Forma prowadzenia działalności gospodarczej – spółki handlowe cz. 1”

Dodaj komentarz