fbpx

Środki trwałe w budowie – cz. 3

Jakie nakłady nie będą stanowić nakładów na ŚTwB? 🤔🤔🤔 1. Przede wszystkim nie zaliczamy tu kosztów ogólnego zarządu i innych kosztów, które są jedynie pośrednio związane z budową. Innymi słowy, są one ponoszone bez względu na fakt czy budowa jest prowadzona czy nie. Klasycznym przypadkiem jest podatek od nieruchomości (i opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), … Read more

Środki trwałe w budowie – cz. 2

👇👇👇 Dzisiaj na temat kosztów finansowania zewnętrznego – prawidłowe ustalenie ich wartości zwiększającej nakłady na ŚTwB. Po pierwsze, będą je stanowiły przede wszystkim odsetki czy prowizje od kredytów czy pożyczek albo wynikające z umów leasingowych, różnice kursowe zarówno od ww. kredytów i pożyczek, jak również zobowiązań związanych z poniesionymi nakładami, za okres od momentu podjęcia … Read more

Środki trwałe w budowie – cz. 1

Środki trwałe w budowie (ŚTwB) – jak je prawidłowo wyceniać? 1. Po pierwsze należy prawidłowo ustalić moment, w którym pewne koszty zaczniemy zaliczać do ŚTwB.I tym momentem jest podjęcie decyzji o inwestycji. Ważny on będzie z punktu widzenia tworzenia dokumentacji projektowej, ewentualnych badań geodezyjnych czy geologicznych gruntu pod budowę, nakładów na jego oczyszczenie itp. Jeśli … Read more