fbpx

Wyznaczanie celów zawodowych – cz. 2

Czy znasz metodę S.M.A.R.T wyznaczania celów, także zawodowych❓ 1️⃣ Skonkretyzowany (ang. Specific) – Cel powinien być jednoznaczny, uniemożliwiający różne jego interpretacje, ułatwiający określenie czy został osiągnięty, np. awans na stanowisko głównego księgowego w firmie zatrudniających min. 200 osób i o przychodach pow. 100 mln zł.✅2️⃣Mierzalny (ang. Measurable) – sformułowany, by można było ocenić czy został zrealizowany … Read more

Czy wiesz jak właściwie określić swój cel zawodowy❓

To ważne bo według badań przeprowadzonych na studentach Uniwersytetu Harwarda zrobienie tego prawidłowo i zapisanie celu znacząco zwiększa szanse na jego osiągnięcie❗️ Dlatego warto dokładnie określić więc swój cel zawodowy i ustalić pożądaną datę jego osiągnięcia. Cel musi być konkretny📌 Rozpisz jakie kompetencje będą Ci potrzebne, np.• Wiedza z zakresu rachunkowości – podstawowa,zaawansowana, ekspercka?• Znajomość … Read more

Jak będąc głównym księgowym zwiększyć swoją efektywność❓

Kluczowa jest organizacja pracy i delegowanie zadań.Aby zapobiec powstawaniu poważnych błędów i na czas je wychwycić należy ustanowić system kontrolny.Dziś podstawowe zasady zarządzania zespołem w Pigułce. Po pierwsze – nie bądź niezastąpiony – Deleguj📌Nie rób tego, czego nie musisz. Jak najwięcej obowiązków i zadań przekazuj innym. Pokażesz w ten sposób, że masz do nich zaufanie. … Read more

Korekta błędnie przyjętej stawki amortyzacyjne

Błędnie przyjęte stawki amortyzacyjne to dość powszechny problem, zwłaszcza w firmach, których sprawozdanie nie podlega badaniu, ale niestety nie tylko w takich. Jak pisałam wcześniej, zawyżona ⏫ stawka amortyzacji może pogorszyć wynik firmy ⬇️↘️, co jest wyjątkowo niepożądane w roku 2020.Jak więc dokonać korekty❓Ustalamy moment przyjęcia środka trwałego i założenia przyjęte do określenia przewidywanego okresu … Read more

Przegląd stawek amortyzacyjnych w naszej firmie.

Zgodne z UoR jednostka jest zobowiązania okresowo przeglądać stawki amortyzacyjne. Ustawa nie określa jak często, ponieważ zależy to od wielu czynników 👁‍🗨.Jakie to czynniki❓ 1️⃣ Na przykład zmiany na rynku – to jak długo będziemy wykorzystywać daną maszynę 🏗 do produkcji określonych wyrobów może zależeć od zmian technologii ich wytwarzania, w tym opłacalności oraz od … Read more

Czas na analizę kosztów prowadzenia firmy – Amortyzacja

Większość przedsiębiorców będzie musiała przyjrzeć się strukturze wydatków i podjąć działania mające na celu wprowadzenie oszczędności 💰Poza kosztami-wydatkami w księgach firm są także koszty, nazwijmy je “statystycznymi”, takie jak amortyzacja. Dlaczego ta pozycja miałaby być również przedmiotem analizy❓Należy spodziewać się, że banki i inne instytucje finansujące czy nawet kontrahenci będą bardzo wnikliwe analizować sytuację i … Read more

Tarcza antykryzysowa – ulgi w opłacaniu składek ZUS

Dziś post, który ma za cel uporządkowanie ulg we wpłatach składek ZUS za marzec, kwiecień i maj b.r. Zgodnie z art. 31zo na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych ✅, zwalnia się z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na … Read more

Tarcza antykryzysowa cz. 4. zatwierdzanie sprawozdań

Art. 15zzzr specustawy:Oświadczenie woli członka organu osoby prawnej innej niż Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, może zostać złożone w formie dokumentowej, a posiedzenia organów osób prawnych odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 📲bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów 🙎‍♂️🙍‍♀️. Do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym … Read more

Jak opisać tzw. zdarzenia po dacie bilansu w sprawozdaniu za 2019 rok❓

Przykłady zaczerpnięte z poradnika Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, które mogą być dla Was wartościową wskazówką ℹ️ przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2019 rok. W zależności od momentu, w którym nastąpi zatwierdzenie 📔 sprawozdania, ilość i jakość informacji o potencjalnym lub faktycznym wpływie pandemii na sytuację finansową i majątkową może być szerszy niż opisany w poniższych przykładach.Na przykład, jeśli zatwierdzenie … Read more