fbpx

Dotacje na zakup lub wytworzenie środków trwałych – podatkowo

Jak rozliczyć dotację w przypadku gdy jej wpływ następuje później niż przyjęcie środka trwałego, który finansuje ❓ Wspomnę, że do niedawna poglądy organów skarbowych na ten temat były różne i w zasadzie nie było wiadomo jak postąpić 😟 W ostatnich latach linia orzecznicza się ujednoliciła w tym zakresie, więc zalecić można następującą zasadę:Na dzień otrzymania … Read more

Wierzytelności nieściągalne jako KOSZT podatkowy

Kontynuuję temat ujęcia w kosztach podatkowych nieściągalnych należności i i odpisów aktualizujących takie należności 🤓🤓🤓.Poprzednio omówiłam odpisy aktualizujące, czas na wierzytelności nieściągalne. Co do zasady, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów wierzytelności odpisane jako nieściągalne 😭😭, z wyjątkiem:• wierzytelności, w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów należnych (czyli np. stanowiły przychody ze sprzedaży, w przypadku należności z … Read more