fbpx

Wideo blog

 

Wewnętrzna stopa zwrotu – wstęp do KSR nr 5 Leasing

Wprowadzenie do rachunku przepływów pieniężnych (KSR 1)

Rachunek przepływów pieniężnych – praktyczny przykład

Dyskontowanie – wstęp do KSR nr 6 Rezerwy

Tabela amortyzacyjna w Excelu – jak dostosować do własnych potrzeb

RODO w biurze rachunkowym i w małej firmie

Kontrakty walutowe – zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym

Kontrola wewnętrzna w firmie – jak ją zorganizować aby działała efektywnie

Czytanie bilansu, czyli jak interpretować sprawozdanie finansowe

Odsetki, raty kapitałowe a odsetkowe – jak je podzielić poprawnie

Uproszczenia czy zniekształcenia – sprawozdanie jednostki małej i mikro

Powtórka z rachunkowości – Polityka rachunkowości

Powtórka z rachunkowości – wprowadzanie dokumentów

Powtórka z rachunkowości – rozrachunki

Powtórka z rachunkowości – uzgodnienie podatku VAT

Powtórka z rachunkowości – uzgadnianie magazynu

Powtórka z rachunkowości – konta walutowe

Wysyłka e-sprawozdania przez system RDF

Podatek CIT

Podatek CIT – zagadnienia z przełomu roku

Przychody podatkowe cz. 1 UPDOP

Przychody podatkowe cz. 2 UPDOP

Naliczenie podatku dochodowego CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 – przykład liczbowy

Podatek dochodowy – koszty samochodu osobowego 2019

Amortyzacja podatkowa – jak poprawnie ustalić stawkę

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Etyka zawodowa Głównego Księgowego

O co NIKT nie pyta na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko Głównej Księgowej

Analiza przepisów prawnych jako jedna z kompetencji Głównej Księgowej

Od czego zacząć pełnienie funkcji Głównej Księgowej

Czy zawód księgowego zniknie z rynku pracy?

Ścieżka kariery zawodowej w finansach

Zasady rachunkowości

Inwentaryzacja

Wycena aktywów i pasywów – omówienie zasad rachunkowych

Sprawozdanie finansowe – wprowadzenie do spr. fin.

Sprawozdanie finansowe – Bilans

Sprawozdanie finansowe – RZiS

Sprawozdanie finansowe – Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie finansowe – rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdanie finansowe – Dodatkowe inf. i objaśnienia

Analiza finansowa – wskaźniki rentowności i płynności

Analiza przepływów pieniężnych – przykład

Zmiany w podatku VAT od 1 września 2019

Zmiany w VAT od 1 listopada 2019

Odpisy aktualizujące należności i zapasy – podatkowo i bilansowo

Krąg kosztów – uzgodnienie

Podatek VAT – przykład wyliczenia

Nowe zasady ustalania terminów płatności w transakcjach handlowych

Koszt wytworzenia – koszty stałe i zmienne produkcji

Podstawy tworzenia formuł i łączy w Excelu i Wordzie 

Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego

Prognozowanie danych finansowych

Szukanie odpowiedzi na pytania księgowe


 

 

Dołącz do mnie w mediach społecznościowych