fbpx

Inwentaryzacja pozostałych aktywów i pasywów cz. 2

Stan kapitału podstawowego należy przede wszystkim porównać z umową spółki i stanem wynikającym z odpisu z KRS 🧐 Stan kapitałów rezerwowych i zapasowych można zweryfikować poprzez sprawdzenie zmian jakie wystąpiły w roku bieżącym i sprawdzeniu czy są one odpowiednio udokumentowane, np. uchwałami zgromadzenia wspólników 😎. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki cywilnej należy sprawdzić … Read more

Inwentaryzacja pozostałych aktywów i pasywów cz. 2

Stan kapitału podstawowego należy przede wszystkim porównać z umową spółki i stanem wynikającym z odpisu z KRS 🧐 Stan kapitałów rezerwowych i zapasowych można zweryfikować poprzez sprawdzenie zmian jakie wystąpiły w roku bieżącym i sprawdzeniu czy są one odpowiednio udokumentowane, np. uchwałami zgromadzenia wspólników 😎. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki cywilnej należy sprawdzić … Read more

Inwentaryzacja cz. 1

Dla każdej osoby prowadzącej księgi rachunkowe oczywistym jest, że co roku należy przeprowadzić inwentaryzację.Spisujemy środki pieniężne w kasie, asortyment magazynowy, potwierdzamy rozrachunki z kontrahentami 👭👬 Niewiele osób jednak przeprowadza inwentaryzację wszystkich pozycji aktywów i pasywów. A taki obowiązek nakłada ustawa o rachunkowości w art. 26 ust. 1 pkt. 3, który wskazuje, że jeśli nie jest możliwe … Read more