fbpx

Analiza finansowa w pigułce – wskaźniki rentowności

Przedstawię 3 podstawowe wskaźniki zyskowności:

1️⃣ Rentowność sprzedaży 🕵️‍♀️ – podstawowy wskaźnik zyskowności obrazujący uzyskiwaną w firmie marżę.
Wyliczamy go dzieląc ➗ zysk (netto, brutto, ze sprzedaży czy np. z działalności operacyjnej) przez przychody ze sprzedaży.

W ten sposób otrzymujemy informację ile jednostek zysku ➕ otrzymujemy z jednostki osiąganego przychodu.

Warto wiedzieć, że wyższą ⏫ rentownością charakteryzuje się działalność produkcyjna czy usługowa niż handlowa.
Są branże, w którym zaledwie kilka procent zysku to norma✅.

2️⃣ Rentowność kapitału 🕵️‍♀️ – stosunek ➗ zysku (jak wyżej) do kapitałów własnych. Ten wskaźnik informuje ile jednostek zysku otrzymuje się z kapitału zainwestowanego przez wspólników/udziałowców. Kapitał własny bowiem powstaje z bezpośrednich wpłat, jak i pozostawionego w firmie (czyli zainwestowanego przez właścicieli) zysku.

3️⃣ Rentowność aktywów/majątku 🕵️‍♀️ – stosunek ➗ zysku (jak wyżej) do sumy aktywów. Ten wskaźnik informuje ile jednostek zysku otrzymujemy z zainwestowanej jednostki majątku.

Wyliczenie tych wskaźników jest bardzo proste, trudniej jednak zinterpretować ich wysokość.
Co warto zrobić❓
Po pierwsze – dokonujemy analizy poziomej 🔙, czyli sprawdzamy jak wskaźniki kształtują się na przestrzeni lat, co może wnieść całkiem dużo informacji na temat naszej działalności.
Po drugie – porównujemy wskaźniki naszej firmy ze wskaźnikami innych firm z branży, w tym konkurentów, ale także dostawców czy odbiorców.

Dzięki tym porównaniom możemy lepiej zrozumieć sytuację naszej firmy a co ważniejsze, wcześniej wykrywać problemy i im zapobiegać.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zapoznaj się z zestawem edukacyjnym, który dla Ciebie przygotowałam:

Sprawdzam!

Dodaj komentarz