fbpx

Analiza finansowa w pigułce – część 2 Wskaźniki płynności

Trzy najważniejsze wskaźniki płynności, czyli zdolności jednostki do terminowego regulowania zobowiązań: 

1️⃣ Wskaźnik płynności bieżącej – stosunek środków pieniężnych, należności krótkoterminowych i zapasów do zobowiązań krótkoterminowych (inaczej – zobowiązań bieżących). Zalecana wartość tego wskaźnika mieści się w przedziale 1,2 do 2 🆗
Niższa wartość tego wskaźnika nie zawsze oznacza problemy z płynnością jeśli taka wartość utrzymuje się w naszej firmie w dłuższym okresie i nie powoduje problemów lub po prostu wynika z rodzaju prowadzonej działalności. Ważne aby wartość wskaźników kontrolować i wyjaśniać ewentualne odchylenia.

2️⃣ Wskaźnik płynności szybkiej – stosunek środków pieniężnych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. Zalecana wartość tego wskaźnika mieści się w przedziale 1 do 1,2 🆗

3️⃣ Wskaźnik płynności natychmiastowej – stosunek środków pieniężnych do zobowiązań bieżących. Zalecana wartość tego wskaźnika mieści się w przedziale 0,1 do 0,2 🆗

Jeśli na przykład wskaźnik 3 przewyższa istotnie wartość 0,2 a jednocześnie wskaźnik nr 2 jest niższy niż wartość zalecana to oznacza, że w jednostce występuje znaczna wartość środków pieniężnych przy stosunkowo niskich zapasach🧐.

Jeżeli dodatkowo występuje wysoka wartość wskaźnika nr 1, sugeruje to wysoką wartość należności krótkoterminowych🕵️‍♀️.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że nadmierny poziom zapasów może wiązać się z wysokimi kosztami ich utrzymywania i ryzykiem utraty przydatności, natomiast wysoki poziom należności może oznaczać „poluzowanie” polityki kredytowej firmy, czyli większą sprzedaż z odroczonym terminem płatności, co z kolei zwiększa ryzyko ich nieściągalności🤔.

Dlatego analiza wskaźnikowa jest istotna, szczególnie w większych firmach, w których trudno jest kontrolować każdą pozycję magazynową 📝.

Więcej informacji na temat efektywności gospodarowania majątkiem dostarczają tzw. wskaźniki obrotowości, o których w następnym poście 😍

A jeśli od razu chcesz wgłębić się w tematykę analizy finansowej i podnieść swoje kwalifikacja, kliknij w link w komentarzu i sprawdź co na Ciebie czeka w Pakiecie dla księgowych 👇👇👇👇

Sprawdzam co zawiera Pakiet!

Dodaj komentarz