fbpx

Kurs Księgowego Przyszłości

Co wyróżnia ten kurs?

Skupiamy się nie tylko na znajomości zasad rachunkowości czy podatków, ale także na szerokich kompetencjach księgowego, w tym na jego udziale w kierowaniu firmą.

Udział ten bowiem nie powinien ograniczać się do kierowania zespołem finansowo-księgowym i dbania o bezpieczeństwo finansowe czy rzetelne raportowanie, ale również powinien realizować się poprzez inicjowanie zmian w organizacji, które mają prowadzić do zwiększenia efektywności i konkurencyjności firmy na rynku.

Jedną z ważniejszych ról księgowego jest bowiem projektowanie i skuteczne wdrażanie systemu kontroli wewnętrznej, który powinien obejmować zarówno przedsiębiorstwo jako całość, ale również koncentrować się na poszczególnych jego elementach uznanych za kluczowe.

I to właśnie ustalenie co jest kluczowym elementem lub czynnikiem decydującym o powodzeniu przedsięwzięć powinno znaleźć się w kręgu zainteresowań osób projektujących systemy kontrolne.

W tym obszarze bardzo ważną rolę odgrywają umiejętności interpersonalne oraz przywódcze, zdolność do formułowania przekonujących argumentów oraz nastawienie zadaniowe.

Zdolności analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność analizowania i interpretowania przepisów to kolejne ważne kompetencje księgowego, bardzo niedoceniane w stosowanych systemach edukacyjnych, skupiających się na dostarczaniu odpowiedniej porcji wiedzy.

Wsparcie jakie może okazać księgowy, albo szerzej, dział finansowo-księgowy swojej firmie jest nie do przecenienia, pod warunkiem, ze skutecznie będzie realizować wspomniane wcześniej funkcje.

Jest to również prosta droga do osobistej satysfakcji z osiąganych wspólnie z innymi rezultatów, które budzą szacunek wśród współpracowników i przełożonych a w szczególności poczucie bycia wysoko cenionych ekspertem, którego trudno zastąpić.

Aby to osiągnąć, konieczna jest zmiana sposobu myślenia, skoncentrowanego na przekonaniu, że należy zgromadzić jak najwięcej wiedzy na rzecz bardziej nowoczesnego podejścia, które zakłada, że w zasadzie każda informacja jest w zasięgu ręki, tylko trzeba ją umieć efektywnie pozyskać oraz właściwie zinterpretować.

A to ostatnie stanowi bardzo często ogromny problem.  

Brak samodzielności w interpretacji przepisów czy umiejętności ich analizowania to poważna przeszkoda w osiągnięciu wymienionych celów, więc jednym z podstawowych zadań kursu jest jej wyeliminowanie.

Zdecydowana większość przepisów, z którymi zapoznaje się kursant jest przedstawiana wraz z ich analizą, co pozwala mu wziąć czynny udział w tym procesie i, wręcz niepostrzeżenie, wypracować umiejętność samodzielnego czytania i interpretowania aktów prawnych, co wydawało mu się wcześniej zbyt trudne.

Kurs zawiera takie elementy jak:

  • zarządzania zespołem,
  • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • analizy finansowej,

co skutecznie poszerzy jego kompetencje w obszarach pozaksięgowych, które jednak są kluczowe w projektowaniu systemu kontroli wewnętrznej.

Kontrola wewnętrzna pełni zasadniczą rolę w wykrywaniu błędów, wypaczeń czy nadużyć a w kolejnym kroku w projektowaniu zmian zapobiegających niekorzystnym sytuacjom w przyszłości oraz zwiększaniu efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, czyli aktywów firmy.

Spotkania online mają na celu m.in. dalsze rozwijanie kompetencji w wymienionym wyżej zakresie, ponieważ służą omawianiu wszelkich trudności, które kursant napotyka w trakcie realizacji kursu lub w swojej praktyce zawodowej.

Sprawdź, czy jesteś gotowa/gotowy aby przystąpić do kolejnej edycji kursu Główny księgowy – dyrektor finansowy.

Dołącz do mnie w mediach społecznościowych