Regulamin kursu

  1. Kurs prowadzony jest w formie online, przy pomocy systemu WebToLearn.
  2. Każdy użytkownik otrzymuje indywidualny dostęp do systemu.
  3. Kurs trwa 12 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym udostępniono tzw. materiał zerowy.
  4. W każdym miesiącu udostępniane są 3 kolejne lekcje, łącznie 36 lekcji w ciągu 12 miesięcy.
  5. Cena za kurs jest zróżnicowana w zależności od wybranej opcji płatności. W przypadku opłat ratalnych cena kursu wynosi 2381,28 zł, płatne w 8 ratach miesięcznych. Pierwsza rata jest płatna w dniu dokonania zakupu, następne raty do 5 dnia miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2019 roku. W przypadku wniesienia opłaty za kurs z góry cena wynosi 2032 zł brutto.
  6. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z kursu z końcem każdego miesiąca kalendarzowego.
  7. W przypadku płatności ratalnych, rata miesięczna wynosi 297,66 zł brutto. Rezygnacja z kursu w danym miesiącu oznacza brak konieczności dokonywania opłat począwszy od miesiąca następującego po miesiącu zgłoszenia rezygnacji.
  8. W przypadku opłacenia kursu z góry i rezygnacji z kursu w jego trakcie, dotychczasowemu kursantowi zwracana jest wniesiona opłata po odliczeniu kwoty 297,66 zł za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z kursu.
  9. Na wniosek użytkownika, który dokonał płatności za cały kurs (z góry lub w ratach), po upływie 12 miesięcy korzystania z kursu, dostęp do kursu może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, bez dodatkowych opłat.

 

Dołącz do mnie w mediach społecznościowych