fbpx

Program kursu

Kurs online jest kursem rachunkowości zaawansowanej i obejmuje minimum 36 lekcji w postaci:

 • materiału wideo w formie wykładu danego zagadnienia,
 • materiału audio w formacie mp3,
 • prezentacji w Power Poincie,
 • pliku pdf – wykład rozszerzony,
 • quizu z odpowiedziami i odnośnikami do materiału pdf,
 • plików w Excelu do przećwiczenia zagadnienia i zastosowania w pracy,
 • zadań liczbowych,
 • dodatkowych materiałów  w postaci artykułów oraz filmów wideo.

Pierwsze 28 lekcji:

 1. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” – 1x (1 lekcja)
 2. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” 1x
 3. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” 1x
 4. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy” 1x
 5. Wprowadzenie do konsolidacji, zagadnienie wartości firmy 1x
 6. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” 1x
 7. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 8 „Działalność deweloperska” 1x
 8. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” 2x
 9. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” 1x
 10. Koszty produkcji, kalkulacja kosztu wytworzenia, krąg kosztów, warianty rachunku zysków i strat – projekt KSR 1x
 11. Sprawozdanie finansowe – omówienie szczegółowe wszystkich elementów sprawozdania w wersji podstawowej oraz wersjach uproszczonych – 2x
 12. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych 3x
 13. Podatek VAT, podatki i opłaty lokalne, PCC i inne 3x
 14. Kodeks spółek handlowych – wpływ na rachunkowość i opodatkowanie, obowiązki głównego księgowego 1x
 15. Kontrola wewnętrzna, organizacji systemu rachunkowości, w tym organizacja pracy działu księgowości 2x
 16. Czytanie przepisów i ich interpretacja, podstawy systemu prawnego 1x
 17. Instrumenty finansowe 1x
 18. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 4 „Utrata wartości aktywów” 1x
 19. Wstęp do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF) 2x
 20. Analiza finansowa, wstęp do zarządzania finansami, narzędzia analityczne -Excel 2x

Pozostałe 7 lekcji zostanie wybrane podczas konsultacji z kursantami – z możliwością emisji większej liczby tematów „na życzenie”, w zależności od potrzeb kursantów.
W przypadku tematów z rachunkowości punktem wyjścia będzie zawsze ustawa o rachunkowości i przypomnienie jej regulacji.
Dodatkowo na życzenie kursantów możliwość organizacji mini-szkolenia – wykorzystanie programu Excel w pracy księgowego (bezpłatnie).

Kursanci mają dostęp do zamkniętej grupy na FB, w której prowadzimy dyskusje, dzielimy się doświadczeniami i konsultujemy zagadnienia z własnej praktyki zawodowej oraz spotykamy się na żywo (FB Live).

Kurs jest stale dostosowywany do potrzeb danej grupy kursantów i w jego programie uwzględniane są ich potrzeby.

Ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy i umiejętności kursantów rozpoczynamy od rzetelnej powtórki istotnych zagadnień na bardziej podstawowym poziomie.

 


 

Dołącz do mnie w mediach społecznościowych